Aanbieders

uwlogohier

Advies, strategie, tekst en productie

intervolvement-logo-2013-150-kbIntervolvement Communicatie is gespecialiseerd in het samenstellen van relevante, leesbare en goed vormgegeven duurzaamheidsverslagen. Wij volgen daarbij de richtlijnen van de International Integrated Reporting Council (IIRC) en het Global Reporting Initiative: GRI G4. Voor diverse opdrachtgevers organiseert Intervolvement de stakeholderdialoog. Intervolvement werkt voor partijen als Suez Recycling & Recovery, drinkwaterbedrijf PWN, NV Afvalzorg, de gemeente Lelystad en NV Spaarnelanden.

Sustainalize ondersteunt u bij de productie van uw MVO-jaarverslag. Desgewenst sluiten we aan bij richtlijnen van MVO-benchmarks of helpen wij u bij technische deelprocessen rond uw verslaglegging.

 

Assurance

 

Software