Spaarnelanden

Sector: Afval (inzameling/verwerking) Overheid en non-profit
NL Beursgenoteerd: nee