Boek ‘Duurzaamheidsverslaggeving’ is nu verkrijgbaar

Bron: , 6 juni 2024

Auteurs Ferdy van Beest en Ruud Vergoossen behandelen alle belangrijke thema’s in hun boek ‘Duurzaamheidsverslaggeving’.  Beiden auteurs zijn verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit. Waar gaat ‘duurzaamheidsverslaggeving’ over? Het boek geeft aandacht aan de meest relevante onderwerpen op het gebied >>> lees meer

NBA doet voorstellen voor PE-vereisten CSRD-assurance

Bron: NBA, 22 februari 2024

Vooruitlopend op implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Nederlandse wetgeving definieert de NBA alvast de vereisten voor permanente educatie voor CSRD-assurance. Dat meldt de NBA. De CSRD verplicht grote ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties in het >>> lees meer

AFM heeft toezicht op naleving CSRD als een van de prioriteiten

Bron: AFM, 17 januari 2024

De ontwikkeling van een integrale strategie voor het toezicht op duurzaamheid is één van de prioriteiten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook digitalisering, grensoverschrijdende financiële dienstverlening en het toezicht op de pensioentransitie behoren tot de prioriteiten in 2024. Prioriteit: >>> lees meer

NBA stelt gewijzigde Standaard 3810N voor Duurzaamheidsassurance vast

Bron: NBA , 10 januari 2024

De NBA heeft Standaard 3810N Assurance-opdrachten inzake duurzaamheidsverslaggeving aangepast. De nieuwe Standaard is van toepassing op assurance-opdrachten over boekjaren die beginnen op of na 15 december 2023. Met de wijzigingen is aansluiting met de herziene Standaard 600 – Bijzondere overwegingen >>> lees meer

Onderzoek duurzaamheidsrapportage: de CSRD heeft nu al impact

Bron: PwC, 4 december 2023

Begin 2023 is de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht geworden. Als gevolg hiervan zullen bedrijven de komende jaren veel gedetailleerder over duurzaamheidsvraagstukken moeten rapporteren dan voorheen. En ook tal van bedrijven zullen moeten rapporteren die voorheen niet >>> lees meer

Start consultatie Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering

Bron: , 20 november 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een internetconsulatie gestart over het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering. Dit besluit implementeert de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De Europese richtlijn CSRD verplicht ondernemingen om vanaf 2024/2025 over hun duurzaamheidsinspanningen te rapporteren. Vanaf vandaag >>> lees meer