Milieurapportage bedrijven makkelijker en goedkoper

Bron: Ministerie van VROM, 9 februari 2010

Bedrijven kunnen vanaf heden hun elektronisch milieujaarverslag via internet rapporteren. Bovendien is het verslag eenvoudiger opgesteld en minder administratief belastend. Jaarlijks rapporteren ongeveer 800 bedrijven over milieuzaken als hun uitstoot van schadelijke stoffen en afvoer van afval. Zij doen dat >>> lees meer

Nieuwe criteria MVO Transparantiebenchmark

Bron: Ministerie van EZ, 9 januari 2010

De nieuwe criteria van de MVO Transparantiebenchmark zijn beschikbaar. Ze gelden voor de maatschappelijke jaarverslaggeving van Nederlandse ondernemingen over het verslagjaar 2009. De nieuwe criteria worden in 2010 gebruikt door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Koninklijk Nederlands >>> lees meer

The Yin and Yang of CSR Reporting

Bron: GreenBiz.Com, 22 oktober 2009

Crafting an effective corporate social responsibility (CSR) report is both an art and a science. A blend of facts and feelings. An amalgamation of quantitative and qualitative parts assembled into a more complete whole. When corporate social responsibility reports first >>> lees meer

Nieuwe opzet Transparantiebenchmark MVO

Bron: Ministerie van EZ, 17 september 2009

Staatssecretaris Heemskerk heeft de Kamer per brief op de hoogte gesteld van de nieuwe opzet van de Transparantiebenchmarkt MVO van het ministerie van EZ. In het Algemeen Overleg MVO op 4 maart jongstleden heb ik aangegeven dat de Transparantiebenchmark meer >>> lees meer

Nieuwe Richtlijn 400 gepubliceerd

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving, 10 september 2009

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft gisteren RJ-Uiting 2009-7: ‘Ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag en concept Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving’ gepubliceerd. De SER heeft op 23 juli 2008 de Raad voor de Jaarverslaggeving verzocht om aanbevelingen te ontwikkelen voor rapportage van bedrijven >>> lees meer

NIVRA-debat ‘Met de gebruiker aan tafel’

Bron: Accountant.nl, 15 mei 2009

De vraag naar niet-financiële informatie neemt toe. Het belang van assurance daarbij verschilt per situatie en onderwerp, maar assurance kan bijdragen aan het externe vertrouwen en kan verbetering van de interne organisatie op dit gebied stimuleren. Dat was een van >>> lees meer

Bundeling van financiële en MVO-verslagen stille revolutie

Bron: P+, 23 april 2009

“Een stille revolutie” noemt Folkert van der Molen het, marktmanager sustainability bij advies- en ingenieursbureau DHV. Hij verzamelt en publiceert alle vele jaren alle duurzaamheidsverslagen op internet en ziet een toenemende integratie van het MVO- en het financiële jaarverslag. Van >>> lees meer

Online communicatie over MVO

Bron: FrankWatching, 1 april 2009

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), je kunt er als corporate tegenwoordig niet meer onderuit. Om te laten zien welke verantwoordelijkheid je als bedrijf neemt voor mens, milieu en bedrijfsvoering, moet je dit naar je stakeholders communiceren. De website is hier een >>> lees meer

Kwaliteit duurzaamheidsverslagen nog te vaak onevenwichtig

Bron: E&Y, 17 februari 2009

Het aantal ondernemingen dat een duurzaamheidsverslag uitbrengt groeit gestaag, maar de kwaliteit van die rapportages houdt geen gelijke tred met de getoonde groei. De meeste verslagen gaan mank aan een gebrek aan focus. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Keep the >>> lees meer