Duurzaamheidsverslaglegging: quo vadis?

Bron: Antwerp Management School, 19 januari 2017

Dat louter financiële verslaglegging een te beperkt beeld oplevert van het reilen en zeilen van bedrijven, wordt door weinigen betwist. Niet-financiële informatie wordt daarom steeds belangrijker bij het beoordelen van de prestaties van bedrijven, hun potentie en de risicoprofielen die zij met zich meebrengen.

De waarde van niet-financiële informatie

Sinds december 2014 is de ‘Directive on disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies’ van de Europese Unie van kracht. Deze vereist van bedrijven met meer dan 500 medewerkers (zgn. ‘public interest entities’) dat zij duurzaamheidsinformatie verstrekken. Het gaat dan met name om milieuzaken, sociale zaken en medewerkerszaken, respect voor mensenrechten, informatie met betrekking tot anti-corruptie en omkoping, en diversiteit in het directiecomité. Daarbij wordt van bedrijven verwacht dat zij aangeven op welke manier hun businessmodel effect heeft op deze zaken en welke risico’s er op deze terreinen spelen.

Lees het volledige artikel van Lars Moratis