NBA publiceert Whitepaper over hoe te voldoen aan de CSRD-vereisten

Bron: NBA, 13 april 2023

Met de goedkeuring van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft de Europese commissie in december 2022 een belangrijke stap gezet om de kwaliteit, vergelijkbaarheid en transparantie van duurzaamheidsverslaggeving te vergroten. In de vandaag gepubliceerde whitepaper beschrijft de NBA de impact van deze richtlijn op grote ondernemingen en hoe hierop tijdig voor te sorteren. Ook voor mkb-bedrijven en organisaties in de publieke sector bevat de publicatie belangrijke handvatten, waaronder een concreet stappenplan.

Achtergrond

Duurzaamheid is momenteel een van de grootste uitdagingen voor onze samenleving. Het heeft impact op alle aspecten van het bedrijfsleven. Niet alleen op milieukwesties, maar ook op sociale en menselijke aspecten, zoals arbeidsomstandigheden. Hoewel 90% van de 100 grootste Nederlandse bedrijven in 2022 al over hun duurzaamheidsprestaties rapporteerde, maakten deze bedrijven gebruik van verschillende verslaggevingsraamwerken en was het moeilijk om de prestaties tussen de verschillende bedrijven te vergelijken. Met de goedkeuring van de CSRD worden sommige bedrijven vanaf 2024 verplicht duurzaamheid in hun bedrijfsvoering te integreren, hierover te rapporteren en deze rapportage te laten controleren door accountants.

Gevolgen voor het beroep

De CSRD gaat het accountantsberoep veranderen, aldus sommige goed ingevoerde hoogleraren. Normaliter is de accountant (behalve in het geval van de continuïteitsbeoordeling) gewend om vooral terug te kijken op financiële prestaties. Vanwege de CSRD wordt van de accountant verwacht om niet alleen bij de continuïteit vooruit te kijken, maar ook met betrekking tot ESG-aspecten (Environmental, Social en Governance).

Waarom deze Whitepaper?

Doordat de CSRD bedrijven vanaf 2024 verplicht om over duurzaamheid te rapporteren, neemt het aantal jaarverslagen met een duurzaamheidsverslag toe en hiermee ook de werkzaamheden van de accountant. De volwassenheid van duurzaamheidsinformatie speelt hierbij een belangrijke rol en daarom is het belangrijk dat de beroepsgroep goed voorbereid is op de CSRD. Accountants zijn gewend om te werken met normen die helder en duidelijk zijn. Bij dit soort informatie is dit echter vaak nog niet het geval, hetgeen vraagt om aanvullende competenties. Om hier als beroepsgroep beter op voorbereid te zijn en om het bedrijfsleven mee te kunnen nemen in deze voorbereiding is deze white paper geschreven.

Handig stappenplan

Deze publicatie eindigt met een concreet stappenplan dat praktische handvatten biedt voor rapporterende organisaties. Accountants – intern en extern – zijn van cruciaal belang om te waarborgen dat succesvol voldaan kan worden aan de CSRD. Dat lukt alleen door samen te werken binnen en met deze bedrijven. Als accountant zou je dit stappenplan kunnen gebruiken in of delen met deze bedrijven en– uiteraard rekening houdend met de onafhankelijkheidsregels rondom samenloop van dienstverlening – adviseren rondom de uitvoering ervan. Accountant, doe hier je voordeel mee!

Totstandkoming

Deze Whitepaper is tot stand gekomen in co-creatie met het lectoraat Future-proof Auditor van Zuyd Hogeschool en de NBA-werkgroep Digitale Transformatie van Accounttech.