AFM: Voor 2024 nog grote stappen nodig in duurzaamheidsinformatie jaarverslaggeving

Bron: AFM, 30 maart 2023

Per 1 januari 2024 gelden aangescherpte transparantieregels voor de duurzaamheidsinformatie (ESG) in het jaarverslag van de grootste beursgenoteerde ondernemingen; de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Hiermee wordt bijvoorbeeld duidelijk wat klimaatverandering betekent voor de waardeontwikkeling van een onderneming en wat hun impact is op het milieu. Vooruitlopend daarop heeft de AFM een verkenning gedaan naar hun rapportage over klimaat, en de assurance hierbij. Er blijken nog grote stappen nodig om 2024 te kunnen halen. AFM ziet ook goede voorbeelden.

ESG-thema ‘klimaat’: Ondernemingen hebben in korte tijd nog veel huiswerk te doen

De helft van de 27 onderzochte beursgenoteerde ondernemingen licht de negatieve effecten op milieu en samenleving niet of beperkt toe. De meerderheid is ook niet voldoende transparant over de (financiële) impact van klimaatverandering en de energietransitie op de onderneming. De helft is niet duidelijk over de manier waarop zij hun klimaatdoelstellingen denken te realiseren.

Begin op tijd met het verzamelen van beschikbare en betrouwbare duurzaamheidsinformatie

Voor veel ondernemingen betekent de CSRD dat zij een duurzaamheidsstrategie moeten opstellen of updaten en op basis daarvan de processen en systemen moeten inrichten om de duurzaamheids-doelstellingen te kunnen meten en halen. Het is belangrijk dat ondernemingen hier tijdig in investeren, over 9 maanden moet ze hier al over rapporteren.

Begrijpelijkheid assuranceverklaring accountant over duurzaamheid kan beter

Het is belangrijk dat de accountant de uitdagingen en dilemma’s rondom de toepassing van de CSRD in de assuranceverklaring transparant maakt. Zodat er meer duidelijkheid komt over de aard en diepgang van de uitgevoerde werkzaamheden.

Investeer in voldoende deskundigheid en capaciteit rondom duurzaamheidsverslaggeving en assurance

Dit geldt zowel voor ondernemingen als voor accountantsorganisaties. De externe accountant geeft ‘assurance’ over de duurzaamheidsinformatie. Het aantal assurance-opdrachten zal sterk groeien omdat de regels voor een groot aantal organisaties gaan gelden.

CSRD geldt vanaf 2025 voor alle grote ondernemingen

In 2026 gevolgd door de middelgrote en kleine beursgenoteerde ondernemingen. Dit betekent dat niet alleen zij deze informatie op orde moeten hebben, maar ook de partijen binnen hun keten zoals de leveranciers.