AFM heeft toezicht op naleving CSRD als een van de prioriteiten

Bron: AFM, 17 januari 2024

De ontwikkeling van een integrale strategie voor het toezicht op duurzaamheid is één van de prioriteiten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook digitalisering, grensoverschrijdende financiële dienstverlening en het toezicht op de pensioentransitie behoren tot de prioriteiten in 2024.

Prioriteit: Ondernemingen zijn duidelijk over hun impact op mens, milieu en maatschappij (ESG)

Vanuit gebruikers en overheden komt steeds meer aandacht voor de ESG-impact van ondernemingen (double materiality). De CSRD gaat hier een sterke bijdrage aan leveren. Hoewel klimaatrisico’s de boventoon voeren in het publieke debat, komen ook de overige ESG-onderwerpen als de impact van ondernemingen op mens en maatschappij en goed ondernemingsbestuur steeds meer onder een vergrootglas te liggen. Ondernemingen moeten transparant zijn over de wijze waarop en mate waarin zij hun doelstellingen op ESG-gebied hebben gehaald. Een gelijk speelveld in transparantie wordt bevorderd door de ontwikkeling van accounting en assurance-standaarden op het terrein van duurzaamheid.

Belangrijkste activiteiten:

  • Onderzoek naar de mate waarin ondernemingen in hun verslaggeving rapporteren over hun impact op mens, milieu en maatschappij (ESG) en hoe deze factoren de ondernemingen zelf raken (double materiality). Doel is vast te stellen dat ondernemingen zullen rapporteren over relevante niet-financiële informatie in lijn met de toekomstige nieuwe regels van de CSRD.
  • Beïnvloeding van de accountancysector (zowel AO’s-OOB als AO’sRV) gericht op een tijdige voorbereiding in geval zij na invoering van de CSRD vanaf 2025/2026 zekerheid willen verschaffen over duurzaamheidsrapportages door aandacht te vragen voor de bevindingen in het AFM-rapport “CSRD: geen tijd te verliezen!” uit 2023.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van internationale standaarden voor NFI vanuit de EC/EFRAG en de IFRS Foundation.

Rol accountants

In 2024 komt er veel op de accountancysector en beursgenoteerde ondernemingen af. De toenemende aandacht voor transparante en correcte duurzaamheidsverslaggeving vraagt om significante inspanningen en kennisopbouw bij marktpartijen. De AFM verwacht dat ondernemingen op een samenhangende en evenwichtige wijze getrouw rapporteren over ESG-factoren. Het is belangrijk dat accountantsorganisaties en hun externe accountants (EA’s) op adequate wijze invulling geven aan de toepassing van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en transparant zijn over de eventuele uitdagingen en dilemma’s. Om dit te bevorderen zoekt de AFM niet alleen de verbinding en samenwerking met onder meer auditcommissies en vertegenwoordigers van beleggers, maar ook met nieuwe stakeholders die zich aandienen als gevolg van de duurzaamheidstransformatie.