Europarlementariërs stemmen in met latere goedkeuring standaarden voor verslaggeving over duurzaamheid

Bron: Europees Parlement, 24 januari 2024

Leden van het Europees Parlement (MEP’s) hebben ingestemd met een vertraging van twee jaar in de ontwikkeling van sectorspecifieke standaarden voor duurzaamheidsrapportage en standaarden voor bedrijven van buiten de EU, maar ze willen dat deze worden gepubliceerd zodra ze klaar zijn.

Minder bureaucratie

Het voorstel van de Commissie beoogt de rapportageverplichtingen voor bedrijven te rationaliseren door de goedkeuringstermijn voor sectorspecifieke normen voor duurzaamheidsverslaglegging met twee jaar uit te stellen tot juni 2026. Sectorspecifieke Europese normen voor duurzaamheidsverslaglegging (ESRS) moeten verduidelijken wat bedrijven in bepaalde sectoren precies en gedetailleerd bekend moeten maken over hun impact op mensen en de planeet, onder meer over het koolstofarm maken van de aarde, biodiversiteit of mensenrechten, aangezien de methoden en effecten per sector verschillen. Aangezien de rapportageverplichtingen voor niet-EU-bedrijven met een omzet van meer dan 150 miljoen euro en hun filialen in de EU met een omzet van meer dan 40 miljoen euro pas in 2028 ingaan, stelt de Commissie bovendien voor om de goedkeuring van de normen voor duurzaamheidsverslaglegging voor bedrijven uit derde landen uit te stellen tot 2026. Dit uitstel moet de bedrijven in staat stellen zich te concentreren op de tenuitvoerlegging van de eerste reeks algemene ESRS die op 31 juli 2023 wordt vastgesteld.

Publiceer standaarden op acht gebieden zodra ze klaar zijn

Europarlementariërs zijn echter van mening dat sectorspecifieke duurzaamheidsstandaarden vergelijkingen tussen bedrijven mogelijk maken en daarom een waardevolle bron van informatie zijn voor investeerders.

Daarom stellen zij voor dat de Commissie acht sectorspecifieke standaarden publiceert zodra deze klaar zijn voor de deadline. Ze willen ook de transparantie en flexibiliteit van het proces verbeteren en verzoeken de Commissie om het Parlement ten minste eenmaal per jaar te raadplegen over de voortgang van de ontwikkeling van de standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging en over de planning, prioritering en het tijdschema die in dit verband zijn vastgesteld door de verantwoordelijke instelling – de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Na de stemming in de commissie zei rapporteur Axel Voss (EPP, DE): “We zullen de deadline voor sectorspecifieke standaarden onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) met twee jaar uitstellen om EFRAG de tijd te geven om kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en bedrijven de tijd te geven om ze in de praktijk te brengen. Bedrijven hebben te veel bureaucratie moeten verduren in jaren van crisis, van Covid tot inflatie.”

Volgende stappen

Europarlementariërs van de Commissie Juridische Zaken hebben met 21 stemmen voor, 2 tegen en geen onthoudingen hun goedkeuring gegeven aan het ontwerpverslag over tijdslimieten voor duurzaamheidsverslaggevingsstandaarden voor bepaalde sectoren en bedrijven uit derde landen. Na de plenaire goedkeuring zal het Europees Parlement klaar zijn om onderhandelingen te starten over de definitieve vorm van de wetgeving met de EU-regeringen.

Achtergrond

Hoewel rapportageverplichtingen een belangrijke rol spelen bij de correcte handhaving van wetgeving, kunnen ze bedrijven ook onnodige administratieve lasten opleggen. In haar mededeling “Het concurrentievermogen van de EU op lange termijn: verder kijken dan 2030” heeft de Commissie het belang benadrukt van een regelgevingssysteem dat ervoor zorgt dat de doelstellingen tegen minimale kosten worden bereikt. De Commissie streeft er daarom naar de administratieve lasten voor bedrijven met 25% te verminderen.