Europese Raad neemt standpunt aan over duurzaamheids­rapportage door ondernemingen (CSRD)

Bron: Europese Raad, 25 februari 2022

De Europese Raad bepaalde zijn standpunt (“algemene oriëntatie”) over het voorstel voor de richtlijn duurzaamheids­rapportage door ondernemingen (CSRD). De ontwerprichtlijn moet de EU-strategie voor duurzame financiering aanvullen.

Bruno Le Maire, minister van Economische Zaken, Financiën en Herstel: “Op aansturen van het Franse voorzitterschap is een gezamenlijk standpunt aangenomen; een doorbraak in de ontwikkeling van een Europees regelgevingskader voor duurzame financiering. Op termijn moeten alle ondernemingen met meer dan 250 werknemers en beursgenoteerde ondernemingen hun milieu-, governance- en sociaal beleid opnemen in gestandaardiseerde, gemotiveerde en gecertificeerde informatie­documenten. Dat betekent meer transparantie voor de burger, de consument en de investeerder, zodat ondernemingen hun rol in de samenleving ten volle kunnen vervullen. Greenwashing is verleden tijd. Europa legt vandaag de niet-financiële referentie­normen van morgen vast en stelt daar, in lijn met onze klimaat- en sociale ambities, hoge eisen aan.”

Het Commissievoorstel streeft naar een krachtig engagement van ondernemingen door de richtlijn voor niet-financiële rapportage te herzien met onder meer de volgende nieuwe punten:

  • uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle grote ondernemingen en alle ondernemingen die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt (met uitzondering van de beursgenoteerde micro-ondernemingen)
  • verplichte certificering van de duurzaamheidsrapportage
  • meer gedetailleerde en gestandaardiseerde eisen voor de informatie die onderneming moet rapporteren
  • betere toegankelijkheid van de informatie door verplichte bekendmaking ervan in een specifiek gedeelte van het bestuursverslag van de onderneming

Deze veranderingen zullen de verantwoordingsplicht van ondernemingen vergroten, nationale normen harmoniseren en de transitie naar een duurzame economie vergemakkelijken.

Actualisering van de richtlijn niet-financiële rapportage

Het voorstel moet de tekortkomingen van de huidige regels rond niet-financiële rapportage aanpakken. Door de ondermaatse kwaliteit en vergelijkbaarheid ervan kunnen investeerders er namelijk onvoldoende rekening mee houden. De tekortkomingen belemmeren de transitie naar een duurzame economie.

Deze richtlijn bevestigt de toonaangevende rol van de Europese Unie bij het vaststellen van duurzame normen. De normen voor duurzaamheidsrapportage zullen, na inwinning van technisch advies van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), bij gedelegeerde handeling van de Europese Commissie worden vastgesteld, waarna de duurzaamheids­gegevens kunnen worden geharmoniseerd.

De tekst stelt een breder toepassings­gebied, verduidelijking en ruimere rapportagevereisten voor, en zorgt ervoor dat de rapportage voldoet aan de EU-normen. Hij bepaalt ook dat digitale toegang tot duurzaamheids­informatie een vereiste zal worden.

Wijzigingen in het toepassings­gebied

De Raad heeft het door de Europese Commissie voorgestelde toepassingsgebied gewijzigd zodat de rapportage­vereisten niet te zwaar wegen op beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (de verplichtingen gelden niet voor andere kmo’s) en om hen voldoende tijd te geven om zich aan de nieuwe regels aan te passen.

Achtergrond en volgende stappen

De Europese Commissie diende het CSRD-voorstel in op 21 april 2021.

De algemene oriëntatie die vandaag is bereikt, vormt een aanvulling op het door de Raad overeengekomen onderhandelings­standpunt. Ze geeft het voorzitterschap van de Raad een mandaat voor verdere besprekingen met het Europees Parlement, die naar verwachting in het voorjaar van 2022 van start gaan.