Start consultatie Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering

Bron: , 20 november 2023

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een internetconsulatie gestart over het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering. Dit besluit implementeert de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De Europese richtlijn CSRD verplicht ondernemingen om vanaf 2024/2025 over hun duurzaamheidsinspanningen te rapporteren. Vanaf vandaag 20 november tot en met 18 december 2023 kan gereageerd worden.

De CSRD moet uiterlijk op 6 juli 2024 zijn geïmplementeerd in de nationale wetgeving. De CSRD wordt ook geïmplementeerd met een wetsvoorstel van de Minister van Financiën dat onder andere de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet op het accountantsberoep en het Burgerlijk Wetboek wijzigt. Over dit implementatiewetsvoorstel richtlijn duurzaamheidsrapportering heeft al een publieke consultatie plaatsgevonden.

Het besluit verplicht beursvennootschappen (met uitzondering van micro-vennootschappen), alle andere grote vennootschappen, beursgenoteerde banken of verzekeringsmaatschappijen ongeacht hun rechtsvorm (met uitzondering van beursgenoteerde micro-banken en dito verzekeringsmaatschappijen) en grote niet-beursgenoteerde banken en verzekeringsmaatschappijen tot het opstellen van een duurzaamheidsrapportering. Vennootschappen, banken en verzekeringsmaatschappijen die aan het hoofd staan van een grote groep, moeten een geconsolideerde duurzaamheidsrapportering opstellen.

Verder moeten grote of beursgenoteerde dochtervennootschappen en moeten bijkantoren met een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen, waarvan de zogenaamde uiteindelijke moedermaatschappij buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) is gevestigd en die in de gehele EER een netto-omzet heeft van meer dan € 150 miljoen, een separaat verslag inzake duurzaamheid publiceren met informatie over een aantal specifieke onderdelen uit de bredere rapportering. Die informatie dient betrekking te hebben op de hele groep van die uiteindelijke moedermaatschappij.

Reageren op deze consultatie