Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering ter consultatie

Bron: , 26 juli 2023

De minister van Financiën heeft de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering ter consultatie voorgelegd. Reageren kan tot 10 september.

Het wetsvoorstel implementeert de Europese richtlijn duurzaamheidsrapportering. Deze richtlijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), verplicht bepaalde ondernemingen om verslag te doen over duurzaamheidskwesties. Het wetsvoorstel gaat over de eisen voor accountants en accountantsorganisaties als zij deze informatie controleren. Ook worden transparantieverplichtingen voor beursondernemingen uitgebreid. Over welke duurzaamheidsinformatie ondernemingen verslag moeten doen, wordt met een andere regeling geïmplementeerd. Die regeling wordt later geconsulteerd.