Alliander, FMO en Philips genomineerd voor de Kristalprijs

Bron: Kristalprijs, 17 november 2023

De drie genomineerden voor de Kristalprijs 2023 zijn bekend. Alliander, FMO en Philips maken kans op de prijs voor het beste MVO-jaarverslag. Dit jaar besloot minister Adriaansens van Economische Zaken per 2024 met de prijs te stoppen.

Uit 22 kandidaten kozen de jury en een panel van deskundigen 3 finalisten. De winnaar wordt op 28 november a.s. bekend gemaakt tijdens het Kristalevent in Amsterdam. Ook is er deze keer een eervolle vermelding voor het onderwerp dubbele materialiteit in het jaarverslag.

Tijdens het programma (14.00-17.00 u) wordt er in drie workshops dieper ingegaan op dubbele materialiteitsanalyses, circulariteit en CSRD, en het toezicht op CSRD-naleving door de AFM. Ook zal worden teruggeblikt op de impact van Transparantiebenchmark en Kristalprijs op de verbreding en verdieping van jaarverslaggeving in de afgelopen decennia.

CSRD

De Transparantiebenchmark bestaat sinds 2004. Sinds 2010 wordt aan het bedrijf dat het hoogste scoort in de Transparantiebenchmark de Kristalprijs uitgereikt. Zie hier een overzicht van alle winnaars.

Dit gebeurt in samenwerking met de NBA. Afgelopen maart besloot de inmiddels demissionaire minister van EKZ de stekker uit de Transparantiebenchmark en Kristalprijs te trekken. Met de in aantocht zijnde EU-brede Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een groot deel van het bedrijfsleven gefaseerd vanaf boekjaar 2024 verplicht om in het jaarverslag te rapporteren over duurzaamheidsaspecten die samenhangen met de activiteiten van de onderneming. Deze nieuwe Europese MVO-regels zijn dus een rechtstreekse vervanging van deze twee nationale instrumenten.