Unilever, Philips en ABN AMRO zijn de finalisten voor de Kristalprijs 2022

Bron: , 14 november 2022

De organisatie van de Kristalprijs heeft vandaag bekend gemaakt dat Unilever, Philips en ABN AMRO de finalisten zijn voor de Kristalprijs 2022.  Het thema is dit jaar: ‘Transparantie over impact van en op mensenrechten in het licht van mondiale uitdagingen’ en hoe hiermee om te gaan in de eigen verslaglegging. Er zijn zo rond de 20 inzendingen die meedingen naar deze prijs. Bedrijven konden daarbij zichzelf aanmelden of door anderen genomineerd worden.

Tijdens de feestelijke digitale bijeenkomst op 29 november zal de winnaar bekend gemaakt worden. Verder wordt u in dit event bijgepraat bij over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de CSRD. Ook worden er inspirerende praktijkvoorbeelden op thema’s als ketentransparantie, stakeholder engagement en dilemma’s binnen MVO-verslaglegging uitgelicht én is er bij dit alles specifieke aandacht voor het jurythema ‘mensenrechten’. Er is daarnaast ruimte voor het stellen van vragen aan experts en de uitgelichte genomineerde bedrijven.

De Kristal is een prijs van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Geen Transparantiebenchmark dit jaar

Dit jaar is er geen uitgave van de ‘Transparantiebenchmark’. Deze meting brengt in kaart hoe transparant het Nederlandse bedrijfsleven is met betrekking tot hun maatschappelijke verslaggeving. Specifieker omvat het een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de 500 grootste ondernemingen van Nederland.  De bedrijven kunnen dit jaar dus helaas niet te weten komen hoe de score van hun jaarverslag over 2021 is. Volgend jaar worden deze scores wel weer bepaald over het verslag van 2022.

Programma event

 1. Opening door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants – Patrick Gabriëls / Voorzitter Stuurgroep Duurzaamheid NBA en Managing Partner Assurance, lid raad van bestuur EY Nederland
 2. Uitblinkers aan het woord over:
  • Supply chain transparency – Belinda Christine Borck, Impact Manager en Pavithra Ram, Impact Navigator / Tony’s Chocolonely
  • Dilemma’s in implementation of Human Rights due diligence – Arnoud van Vliet, Manager CSR & Quality / Zeeman
 3. Vragenronde
 4. De aanloop naar de CSRD: waar staan we? – Usha Ganga, Themaregisseur Duurzaamheid / Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 5. Spotlight: de CSRD en het thema mensenrechten – David Vermijs / Director Business Engagement Shift Project / Sustainability Reporting Board Member EFRAG
 6. Prijsuitreiking:
  • Toelichting en bekendmaking door de Kristaljury – Monika Milz / Voorzitter Kristaljury
  • De winnaar aan het woord
 7. Afsluiting

Het programma staat onder leiding van dagvoorzitter Fiona Yauw. De voertaal van het evenement is Nederlands, maar het wordt live in het Engels ondertiteld.