Save the date: Kristalevent 29 november

Bron: , 11 oktober 2022

Houdt u zich binnen uw organisatie direct of indirect bezig met MVO-verslaglegging? Dan is het bijwonen van het Kristalevent interessant voor u! Dit jaarlijkse event over transparante maatschappelijke verslaglegging vindt dit jaar plaats op dinsdag 29 november 2022 van 13:00- 14:30.

Het Kristalevent 2022

Het Kristalevent is een feestelijke digitale bijeenkomst waarin de winnaar van de Kristalprijs 2022 bekend wordt gemaakt. Daarnaast vertelt een aantal bedrijven iets over hun MVO-verslaglegging en het onderdeel waarop ze uitblinken. Ook worden er interessante gesprekken gevoerd over de toekomst van MVO-verslaglegging. Iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met MVO- verslaglegging kan online deelnemen aan het event en meer leren over transparante maatschappelijke verslaglegging, inspiratie op doen en in gesprek gaan met anderen. Met deze informatie kan de eigen verslaglegging verbeterd worden.

Binnen het programma wordt er aandacht geschonken aan de toekomst van MVO-verslaglegging, wat binnenkort voor een steeds grotere groep verplicht zal worden. Tijdens het hele programma van het Kristalevent wordt er ook aandacht besteed aan het thema van dit jaar: ‘transparantie over impact van en op mensenrechten in het licht van mondiale uitdagingen’. Dus bent u koploper op het gebied van MVO-verslaglegging of heeft u nog veel stappen te maken?

Het Kristalevent is voor iedereen interessant. Het programma en de registratielink volgen spoedig.

Het Kristalevent wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) georganiseerd, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA).

Wilt u meer lezen over de Kristalprijs en de Transparantiebenchmark? Bezoek de website.