Mensenrechten uitgelicht in jurythema Kristalprijs 2022

Bron: Transparantiebenchmark, 16 juni 2022

Transparantie over impact van en op mensenrechten in het licht van mondiale uitdagingen’ is het jurythema van de Kristalprijs 2022. Bent u, of kent u, een organisatie die voorop loopt in haar duurzaamheidsverslaglegging op dit thema? Houd de website en onze kanalen in de gaten! Deze maand volgt de officiële uitnodiging tot het insturen van nominaties. Noteer daarnaast alvast 29 november 2022 in uw agenda: dan vindt het Kristalevent van dit jaar plaats.

Ook dit jaar wordt er weer een Kristalprijs uitgereikt aan het bedrijf dat het meest transparant communiceert over de rol die maatschappelijke thema’s innemen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Bij de beoordeling van de nominaties van dit jaar zal de focus liggen op verslaglegging over mensenrechten. Denk hierbij aan aandacht voor het effect van bedrijfsactiviteiten op het beschermen en respecteren van mensenrechten. Daarnaast is de afweging omtrent verantwoording van directe en indirecte (verder in de waardeketen of in de toekomst) impact op mensenrechten relevant. Ook wordt door de jury gekeken naar de transparantie over de impact van mensenrechten op de organisatie.  Het gaat hierbij om risico- en kansenmanagement, uitkomsten van beleid, relatieve prestaties, actualiteit van doelstellingen en duiding van resultaten.

De Rijksoverheid wil bedrijven aanmoedigen om hiermee aan de slag te gaan ter voorbereiding op de aankomende EU CSRD richtlijn. Vanaf de invoering van de CSRD zullen bedrijven vanaf 250 medewerkers namelijk verplicht worden gesteld om over de impact van hun activiteiten op mens en milieu te rapporteren.

Lees meer over het jurythema