‘Integrated Reporting bevordert duurzame besluitvorming binnen organisaties’

Bron: VU Amsterdam, 27 juni 2023

Organisaties die rapporteren op basis van Integrated Reporting, een vorm van verslaggeving waarin organisaties aangeven hoe ze waarde creëren op de lange termijn, maken vaker duurzame keuzes. Dit blijkt uit onderzoek van Brigitte de Graaff, assistent professor Accounting aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De Graaff toont daarnaast aan dat organisaties die zich bezighouden met Integrated Reporting, vaker de sociale en ecologische gevolgen mee laten wegen in hun besluitvorming, in plaats van alleen te kijken naar de financiële aspecten. Bovendien wordt de duurzaamheid van de prestaties beter gemonitord.

Bijdragen aan duurzame toekomst

Hoewel deze resultaten veelbelovend zijn, zijn er nog veel verbeteringen mogelijk. De Graaff: “Bedrijven kijken wel naar maatschappelijke- en milieufactoren, maar wegen deze uiteindelijk vaak minder zwaar dan de financiële cijfers bij het nemen van beslissingen. Dat is zonde, want Integrated Reporting kan bedrijven helpen om een evenwichtiger verdeling te realiseren en zo bij te dragen aan een duurzame toekomst. Bovendien stelt het bedrijven in staat om betere beslissingen te nemen die uiteindelijk ten goede komen aan de samenleving. Het is echter essentieel dat dit daadwerkelijk gebeurt.”

Voorkom greenwashing

Het belang van complete en betrouwbare informatie voor externe rapportage is groot. “Een belangrijk risico in duurzaamheidsrapportages is het gevaar van ‘greenwashing’. Dit fenomeen doet zich voor wanneer informatie mooier wordt gepresenteerd dan de werkelijkheid, vaak door cruciale elementen weg te laten uit de rapportage of door een vertekend beeld te creëren dat positiever lijkt dan het daadwerkelijk is. Om dit te voorkomen is het van cruciaal belang dat de niet-financiële informatie uit net zulke robuuste en betrouwbare systemen voortkomt als we gewend zijn van financiële informatie.”, stelt De Graaff.

Laat zien hoe bedrijven opereren

De Graaff legt uit waarom dit gebrek aan transparantie over de lange termijn problematisch is: “Investeerders en andere stakeholders hebben geen compleet beeld van wat er intern gaande is. Denk aan groene investeringspartijen die eisen dat de bedrijven waarin ze investeren in zekere mate scoren op duurzaamheid. Of denk aan hoe pensioenfondsen nu uit de fossiele industrie stappen qua investeringen. Om dat te kunnen doen, moet je wel weten hoe bedrijven opereren. Het is vaak niet helder welke factoren (niet-financieel) van belang zijn, en hoe die gemeten en meegewogen worden in besluitvorming, maar misschien ook gewoon in beoordelingen van personeel voor bonusbeleid.” Integrated Reporting kan bedrijven helpen dit beter in kaart te brengen en te communiceren met de stakeholders.