De Winning en Vandemoortele zijn de winnaars van de Awards for Best Belgian Sustainability Reports met meeste impact

Bron: Institute of Registered Auditors (IBR-IRE), 30 november 2022

De Winning en Vandemoortele zijn de winnaars van de Awards for Best Belgian Sustainability Reports met meeste impact. Het Institute of Registered Auditors (IBR-IRE) viert dit jaar de 21e editie van de Awards for Best Belgian Sustainability Reports, die organisaties belonen en aanmoedigen om transparant te rapporteren over duurzaamheidskwesties door de integratie van duurzaamheidsinformatie, zoals milieu-, sociale en governance gegevens (ESG), in de verslagen van organisaties te bevorderen.

In november 2022 werd dit baanbrekende initiatief beloond met een speciale nominatie in de nationale categorie bij de ISAR Honours 2022. ISAR is een permanente intergouvernementele werkgroep van deskundigen inzake internationale standaarden voor jaarrekeningen en verslaglegging, gecoördineerd door UNCTAD. Het ISAR Honours-initiatief heeft tot doel het bewustzijn te vergroten en de verspreiding van nationale en internationale beste praktijken op het gebied van duurzaamheid en SDG-rapportage te vergemakkelijken.

De ceremonie van vandaag werd gevolgd door zo’n 250 belangstellenden die ook mochten stemmen in de categorie ‘beste impact’. De prijzen voor de vier andere categorieën werden toegekend door een professionele jury bestaande uit vertegenwoordigers van de academische, economische en sociale profitwereld, journalisten en geregistreerde accountants.

Dit jaar hebben 47 organisaties een rapport ingediend. De deelnemende organisaties zijn verdeeld over 37 “grote ondernemingen” die beursgenoteerd zijn of meer dan 250 werknemers hebben, en 10 “andere organisaties” waaronder “KMO’s” met minder dan 250 werknemers en organisaties zoals NGO’s, non-profitorganisaties, federaties, scholen of openbare instellingen.

De jury gebruikte evaluatiecriteria die grotendeels overeenstemmen met de GRI-normen en de in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen doelstellingen voor duurzame ontwikkeling omvatten. Duurzaamheidsverslagen op basis van nationale kaders, kaders van de Unie of internationale kaders komen ook in aanmerking voor de Awards. Het doel van dit initiatief is ook om verslagen naar voren te schuiven op basis van een bepaald criterium, dat niet noodzakelijk op het GRI is gebaseerd.

Trends in duurzaamheidsverslaggeving in België – Tijd voor actie!

In haar eindconclusies stelde de jury dat het huidige landschap van duurzaamheidsverslaggeving steeds meer harmoniseert met de initiatieven op Europees en internationaal niveau. Komende Europese richtlijnen (CSRD, EU Taxonomy, Due diligence) beginnen een echte impact te hebben op bedrijven, vooral op grote bedrijven maar indirect ook op alle KMO’s. Daarom is het essentieel om voorbereid te zijn.

“Bijna alle bedrijven in België zullen de gevolgen ondervinden van de veranderingen en praktijken op het vlak van rapportering die de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) met zich meebrengt. Banken en financiële investeerders zullen ook beter gaan kijken naar ESG-activiteiten van bedrijven die financiering zoeken. Het is dus hoog tijd dat kmo’s ESG gaan integreren in hun strategie, bestuur en rapportage”, zegt Marc Daelman, voorzitter van de jury. “De druk om te veranderen komt ook van alle kanten (media, sociale media, investeerders, stakeholders), het is tijd om te (gaan) handelen”.

De organisaties die deelnemen aan de Awards bereiden zich nu al voor op de nieuwe wettelijke vereisten inzake duurzaamheidsverslaggeving en op de toenemende verwachtingen van financiële instellingen of investeerders.

De juryleden feliciteren alle deelnemende entiteiten en moedigen hen aan om kwaliteitsverslagen over duurzaamheid op te stellen met een duidelijke verwijzing naar internationaal erkende verslagleggingsnormen.

Binnenkort zullen duurzaamheidsverslagen ook gecontroleerd moeten worden. In zijn slotrede benadrukte de voorzitter van het IBR-IRE (Patrick Van Impe) dat “gezien zijn kennis van de organisatie, zijn ervaring met internationale auditnormen, zijn onafhankelijkheid en het externe toezicht waaraan hij is onderworpen, de geregistreerde auditor in onze ogen een logische partner is om zekerheid te verschaffen over deze verslagen, een stelling die ook door het bedrijfsleven wordt gedeeld”.

Download de rapportage (pdf)