Nederlandse bedrijven slaan weg in naar integratie van jaarverslagen

Bron: KPMG, 29 juli 2010

Steeds meer Nederlandse ondernemingen integreren het financiële jaarverslag en het duurzaamheidsverslag. Uit onderzoek van KPMG onder driehonderd Nederlandse ondernemingen blijkt dat bijna 60% van de onderzochte ondernemingen de komende jaren geïntegreerd over duurzaamheid gaat rapporteren. Uit onderzoek van KPMG onder >>> lees meer

Accountantsoordeel duurzaamheidsverslag en BP

Bron: Accountant.nl, 25 juni 2010

"Zoals bekend heb ik niet zoveel op met de rol van accountants bij duurzaamheidsverslaglegging. Het oordeel dat ze geven over een duurzaamheidsverslag blinkt uit in vaagheid en nietszeggendheid. Niet geheel toevallig heb ik het duurzaamheidsverslag van BP opgezocht en gelezen. >>> lees meer

Prijs beste Belgisch duurzaamheidsverslag 2010

Bron: Business & Society Belgium, 31 mei 2010

De Award for Best Belgian Sustainability Report 2010 (voordien de Prijs voor het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen) beloont de ondernemingen en andere entiteiten die naast verslaggeving over hun financieel-economische gegevens ook op een transparente manier rapporteren over hun maatschappelijk welzijnsaspecten >>> lees meer

KPMG waarschuwt voor klakkeloze integratie jaarverslagen

Bron: KPMG, 29 april 2010

Het integraal rapporteren over financiële prestatie en duurzaamheid vraagt een uitgebalanceerde benadering. Steeds meer Nederlandse ondernemingen leggen in breder verband verantwoording af over hun ondernemingsprestatie. Het gaat daarbij niet meer alleen om de financiële prestatie, maar ook om maatschappelijk verantwoord >>> lees meer

Milieurapportage bedrijven makkelijker en goedkoper

Bron: Ministerie van VROM, 9 februari 2010

Bedrijven kunnen vanaf heden hun elektronisch milieujaarverslag via internet rapporteren. Bovendien is het verslag eenvoudiger opgesteld en minder administratief belastend. Jaarlijks rapporteren ongeveer 800 bedrijven over milieuzaken als hun uitstoot van schadelijke stoffen en afvoer van afval. Zij doen dat >>> lees meer

Nieuwe criteria MVO Transparantiebenchmark

Bron: Ministerie van EZ, 9 januari 2010

De nieuwe criteria van de MVO Transparantiebenchmark zijn beschikbaar. Ze gelden voor de maatschappelijke jaarverslaggeving van Nederlandse ondernemingen over het verslagjaar 2009. De nieuwe criteria worden in 2010 gebruikt door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Koninklijk Nederlands >>> lees meer

The Yin and Yang of CSR Reporting

Bron: GreenBiz.Com, 22 oktober 2009

Crafting an effective corporate social responsibility (CSR) report is both an art and a science. A blend of facts and feelings. An amalgamation of quantitative and qualitative parts assembled into a more complete whole. When corporate social responsibility reports first >>> lees meer

Nieuwe opzet Transparantiebenchmark MVO

Bron: Ministerie van EZ, 17 september 2009

Staatssecretaris Heemskerk heeft de Kamer per brief op de hoogte gesteld van de nieuwe opzet van de Transparantiebenchmarkt MVO van het ministerie van EZ. In het Algemeen Overleg MVO op 4 maart jongstleden heb ik aangegeven dat de Transparantiebenchmark meer >>> lees meer