Eumedion positief over eerste ervaringen met geïintegreerde verslaggeving

Bron: , 28 april 2017

Eumedion is over het algemeen tevreden over de eerste ervaringen met het raamwerk van geïntegreerde verslaggeving, zoals in 2013 opgesteld door de International Integrated Reporting Council (IIRC). Steeds meer Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen publiceren een dergelijk geïntegreerd bestuursverslag en de kwaliteit van deze verslagen neemt ook toe. Dit stelt Eumedion in haar vandaag verstuurde reactie op de IIRC-consultatie over de eerste ervaringen met geïntegreerde verslaggeving.

Eumedion benadrukt in de reactie het belang van het ‘principle-based’ karakter van het verslaggevingsraamwerk. Dit heeft eraan bijgedragen dat veel ondernemingen een positieve grondhouding hebben over geïntegreerde verslaggeving. Het verslaggevingsraamwerk biedt ondernemingen de mogelijkheid hun ‘eigen verhaal’ over lange termijn waardecreatie te vertellen, de strategie om dit te realiseren en welke risico’s hiermee gepaard gaan. Wel signaleert Eumedion een toename van organisaties en verslaggevingsraamwerken die van ondernemingen steeds meer rapportages verlangen. Het zou volgens Eumedion goed zijn als de IIRC een coördinerende rol krijgt en deze verschillende wensen desgewenst incorporeert in zijn verslaggevingsraamwerk. Het valt Eumedion verder op dat in bestuursverslagen steeds vaker hyperlinks naar (uitgebreidere) documenten buiten het bestuursverslag worden opgenomen, zoals het corporate governance statement, het remuneratierapport, het duurzaamheidsrapport en het belastingbeleid. Eumedion vindt dat in dat geval wel de hoofdlijnen van dergelijke rapportages in het geïntegreerde bestuursverslag moeten worden opgenomen.