Eumedion: assuranceverklaring over duurzaamheidsinformatie moet Key Assurance Matters bevatten

Bron: Eumedion, 4 december 2023

Een assuranceverklaring over het duurzaamheidsinformatie zou ‘Key Assurance Matters’ moeten bevatten, vergelijkbaar met de eis dat een controleverklaring bij de jaarrekening ‘Key Audit Matters’ moet bevatten. Het opnemen van Key Assurance Matters zal de informatiewaarde van de assuranceverklaring voor gebruikers, zoals beleggers, werknemers en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), vergroten. Eumedion bepleit dit in haar reactie op het voorstel van de International Audit and Assurance Standards Board (IAASB) voor een internationale standaard voor assurance op de duurzaamheidsverslaggeving.

Eumedion merkt in de reactie verder op dat de controle- en assurancestandaarden waarborgen moeten bevatten dat het verstrekken van zekerheid op de duurzaamheidsverslaggeving en op de jaarrekening niet geïsoleerd moet worden uitgevoerd. Accountants moeten in hun audit rekening houden met inzichten die zij hebben opgedaan tijdens hun werkzaamheden met betrekking tot de duurzaamheidsverslaggeving van een bedrijf, en vice versa. Bijvoorbeeld, belangrijke aannames met betrekking tot ‘net zero’-doelstellingen moeten consistent zijn.

De reactie van Eumedion waarschuwt ook tegen de verwatering van de termen ‘beperkte mate van zekerheid’ en ‘redelijke zekerheid’ wanneer deze worden toegepast op duurzaamheidsverslaggeving. De vraag wordt gesteld of er aanvullende niveaus van zekerheid nodig zijn, ongeacht welk rapport het betreft.

Eumedion pleit ervoor om corruptie expliciet op te nemen in de definitie van fraude binnen de controle- en assurancestandaarden, in plaats van de huidige classificatie als ‘een geval van ‘niet-naleving van wetten en voorschriften’. Een dergelijke aanscherping zou gunstig zijn voor de striktheid waarmee de controle- en assurancewerkzaamheden wordt uitgevoerd.