NBA stelt gewijzigde Standaard 3810N voor Duurzaamheidsassurance vast

Bron: NBA , 10 januari 2024

De NBA heeft Standaard 3810N Assurance-opdrachten inzake duurzaamheidsverslaggeving aangepast. De nieuwe Standaard is van toepassing op assurance-opdrachten over boekjaren die beginnen op of na 15 december 2023.

Met de wijzigingen is aansluiting met de herziene Standaard 600 – Bijzondere overwegingen – controles van financiële overzichten van een groep (inclusief de werkzaamheden van accountants van groepsonderdelen) beoogd. Verder is de Standaard aangepast aan de herziene Standaard 3000A – Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie (attest-opdrachten).

De Standaard kan worden gebruikt voor opdrachten met een beperkte dan wel met een redelijke mate van zekerheid. De Standaard kan daardoor worden gebruikt voor assurance-opdrachten over duurzaamheidsrapportering die op grond van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vanaf boekjaar 2024 stapsgewijs verplicht worden ingevoerd. Verwacht wordt dat de Standaard zal worden opgevolgd door de assurancestandaard die de Europese Commissie op grond van CSRD uiterlijk per 1 oktober 2026 zal moeten vaststellen, of door ISSA 5000 International Standard on Sustainability Assurance die momenteel door de IAASB wordt opgesteld die naar verwachting zal gaan gelden voor boekjaren die beginnen op of na 15 december 2025.

Voor de assurance over de naleving van de ESEF vereisten kunnen accountants gebruik maken van Standaard 3950N – Assurance-opdrachten inzake het voldoen aan de criteria voor het opstellen van een digitaal verantwoordingsdocument.