De wereldwijde organisatie IOSCO kondigt aan de implementatie van de eerste set van ISSB-normen inzake duurzaamheidsrapportering te steunen

Bron: FSMA, 26 juli 2023

Tijdens een internationale persconferentie op dinsdag 25 juli 2023 in de FSMA-lokalen in Brussel, kondigde Jean-Paul Servais, de voorzitter van IOSCO (de wereldwijde organisatie van toezichthouders op de financiële markten), aan dat IOSCO haar goedkeuring (‘endorsement’) verleent aan de eerste set van normen inzake duurzaamheidsrapportering die de International Sustainability Standards Board (ISSB) heeft opgesteld. Doelstelling van de ISSB-normen is ervoor te zorgen dat betrouwbare informatie wordt verstrekt aan de beleggers. Daartoe helpen die normen de ondernemingen communiceren over de manier waarop ze de duurzaamheidsrisico’s en -opportuniteiten waarmee ze worden geconfronteerd, identificeren en beheren.

Ook de voorzitter van de ISSB, Emmanuel Faber, en de voorzitter van de Trustees van de IFRS Foundation, Erkki Liikanen, namen het woord om het belang van dit historische moment te onderstrepen. Deze goedkeuring is immers even historisch als de lancering van de IFRS-boekhoudnormen 20 jaar geleden.

IOSCO analyseerde de ISSB-normen op expliciet verzoek van de G20, de G7 en de Financial Stability Board (FSB). Laatstgenoemden vroegen IOSCO, die meer dan 95% van de financiële markten wereldwijd vertegenwoordigt, immers te onderzoeken of de nieuwe ISSB-normen op passende wijze inspelen op de behoeften van beleggers en markten inzake financiële duurzaamheidsverslaggeving.

IOSCO werkte de voorbije twee jaar nauw samen met ISSB, wat een volledig en onafhankelijk onderzoek van de finale versie van de ISSB-normen mogelijk maakte. Na een gedetailleerde onafhankelijke analyse bepaalde IOSCO of de ISSB-normen passend zijn om als raamwerk te fungeren voor de kapitaalmarkten. Dit moet ertoe leiden dat, zowel bij het ophalen van kapitaal als bij de verhandeling, financiële informatie over duurzaamheid wordt gebruikt.

Voor meer details wordt verwezen naar het persbericht dat IOSCO publiceerde.