IAASB gaat internationale standaarden voor de controle van duurzaamheidsinformatie opstellen

Bron: Eumedion, 1 februari 2023

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) gaat internationale standaarden voor het verschaffen van zekerheid bij de duurzaamheidsverslaggeving ontwikkelen. Dat blijkt uit het op 11 januari jl. door de IAASB gepubliceerde ontwerpwerkplan voor de periode 2024-2027.

De IAASB schrijft in het ontwerpwerkplan dat er een groeiende behoefte is aan betrouwbare duurzaamheidsverslaggeving, niet in de laatste plaats in de EU. Bovendien vereist de in december 2022 vastgestelde CSRD dat een accountant of een onafhankelijke verlener van assurancediensten de duurzaamheidsverslaggeving van ondernemingen gaat controleren. Het ontwerpen van internationaal geaccepteerde standaarden voor het afgeven van zekerheid bij duurzaamheidsverslaggeving is daarom van groot belang. De IAASB zal hierbij diverse stakeholders betrekken, waaronder ook de International Sustainability Standards Board (ISSB) en de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).

De IAASB wil in de eerste helft van 2024 de ontwerpcontrolestandaarden voor duurzaamheidsverslaggeving in consultatie brengen en de uiteindelijke standaarden in de eerste helft van 2025 vaststellen. De IAASB heeft zich verder de komende jaren tot doel gesteld om de kwaliteit van de controlestandaarden voor de financiële verslaggeving verder te verhogen. Belanghebbenden kunnen nog tot 11 april a.s. commentaar leveren op het ontwerpwerkplan.