Publicatie herziene Standaard 3810N bij duurzaamheidsverslaggeving

Bron: NBA, 9 november 2022

Op 6 oktober 2022 is de herziene Standaard 3810N Assurance bij duurzaamheidsverslaggeving door het bestuur goedgekeurd. Deze Standaard vervangt de huidige Standaard 3810N Assurance inzake maatschappelijke verslagen, die dringend toe was aan herziening. 

De herziene Standaard 3810N geeft invulling aan de vereisten van Standaard 3000A, en geeft inzicht in de werkzaamheden die een accountant uitvoert bij assurance-opdrachten bij duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag, of in een apart duurzaamheidsverslag. De Standaard zal verplicht van toepassing zijn op duurzaamheidsverslaggeving over verslagjaren eindigend op 15 december 2023 of daarna, maar kan vrijwillig eerder worden toegepast.

Internationaal is deze assurance standaard bijzonder. Er zijn weinig tot geen andere landen die standaarden voor de assurance bij duurzaamheidsverslaggeving hebben opgesteld. De meest bekende handvatten, de Extended External Reporting Guidance van de IAASB is tijdens het herzieningsproces mede gebruikt om de Standaard 3810N verder vorm te geven. Wel is op dit moment de IAASB gestart met de ontwikkeling van een vergelijkbare assurance standaard.