MAB publiceert themanummer ESG & Sustainability Assurance

Bron: NBA, 2 mei 2023

Het MAB, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, heeft in samenwerking met de NBA een themanummer uitgebracht in de reeks ‘De controle verklaard’, speciaal gericht op ontwikkelingen in ‘ESG & Sustainability Assurance’ (maart/april 2023). Iedereen kan het nummer downloaden. Het webinar met de toelichting is terug te kijken.

Diverse auteurs die aan het themanummer hebben meegewerkt komen in het webinar aan het woord. Het eerste exemplaar van het magazine werd virtueel overhandigd aan Douwe Jan Joustra, expert op het gebied van circulaire economie en docent/bestuurslid Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO).

Stakeholders nemen in toenemende mate beslissingen op basis van ESG-informatie, aldus hoogleraren Barbara Majoor (Nyenrode en AFM) en Anna Gold (VU) in de introductie van de MAB-uitgave. ESG-informatie begint de rol van financiële informatie te verdringen, of in ieder geval aan te vullen, bij de verantwoording aan stakeholders. Dus wint ook assurance bij ESG-informatie stevig terrein.

Vanaf boekjaar 2024 schrijft de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD voor dat (grote) organisaties hun duurzaamheidsinformatie verplicht moeten laten voorzien van een beperkte mate van zekerheid (limited assurance).

Verwachting is dat ESG-assurance onderdeel wordt van de standaard assurancewerkzaamheden van de openbaar accountant. Dat vraagt om substantiële verbreding van kennis en om “radicaal andere technieken” ten opzichte van de financiële controle, menen de auteurs. Voor het MAB genoeg reden voor een themanummer over assurance bij ESG-informatie.

Artikelen

In de uitgave wordt onder meer gekeken naar het aanbod aan ESG-assurance, naar verslaggevingsstandaarden en auditkwaliteit en naar het begrip ‘dubbele materialiteit’. Verder wordt stilgestaan bij de Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR) en een praktische invulling van het ‘in control statement’.

Ook bevat de special een dubbelinterview met de Kwartiermakers toekomst accountancysector, over hoe duurzaamheidsinformatie helpt bij de aantrekkingskracht van het accountantsberoep.