University of Groningen Business School (UGBS) publiceert serie essays “Duurzaamheids-verslaggeving na de CSRD”

Bron: University of Groningen Business School (UGBS), 29 maart 2024

University of Groningen Business School (UGBS) heeft een eerste essay gepubliceerd in de serie ‘Duurzaamheidsverslaggeving na de CSRD’. Met de serie essays wil UGBS informeren en inspireren op het gebied van duurzaamheid en de verslaggeving daarover.

De invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een feit. In haar kielzog zijn de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en de EU Taxonomie door het Europese parlement aangenomen. In 2024 vindt de verankering van deze richtlijn en standaard in de Nederlandse wetgeving plaats. Na afsluiting van het boekjaar 2024 doen de eerste beursgenoteerde ondernemingen in Nederland op grond van deze wettelijke bepalingen verslag van hun duurzaamheidsprestaties- en doelstellingen en in de jaren daaropvolgend enkele duizenden grote private en een aantal middelgrote beursgenoteerde ondernemingen.

Met de serie essays wil de University of Groningen Business School (UGBS) informeren en inspireren op het gebied van duurzaamheid en de verslaggeving daarover. Deze essays zijn geschreven voor ondernemingen groot en klein die een voortrekkersrol willen vervullen op het gebied van duurzaam ondernemen en die daar transparant over willen zijn, voor controllers die met hun collega’s de informatie voor het duurzaamheidsverslag uit de onderneming moeten ophalen, voor accountants en andere externe auditors die het duurzaamheidsverslag moeten beoordelen en van assurance moeten voorzien, voor investeerders, afnemers, financiers, leveranciers, medewerkers die duurzaamheidsvraagstukken laten meewegen in hun beslissingen om zaken te doen,
voor niet-gouvernementele en andere maatschappelijke organisaties die de ontwikkelingen op de voet volgen en voor ieder ander die hierin is geïnteresseerd. Ieder essay begint met tips voor de ondernemer of de lezer van het duurzaamheidsverslag.

De essays worden geschreven onder de titel ‘Duurzaamheidsverslaggeving na de CSRD’ en in ieder essay wordt de ontwikkeling, invoering, toepassing en relevantie van duurzaamheidsverslaggeving benaderd vanuit een ander perspectief.

In dit eerste essay wordt een toelichting gegeven bij de totstandkoming van duurzaamheidsverslaggeving vanuit het perspectief van de wetgever, de overheid. In dit essay komt de wetgever aan het woord in de verwijzingen naar publieke uitspraken van (Europese) politici, het gesprek met de minister en een vertegenwoordiger van de SER, informatie van de websites van de EU en de Nederlandse overheid en informatie van de websites van (inter) nationale organisaties.

Auteurs zijn: Nancy Kamp-Roelands, Dick de Waard, Adrianca Mens, Jurgen Wagenaar, Arjan Bouwmeester en Klaas Zwaagman.