Amsterdamse beurs in teken van niet-financiële verslaglegging 

Bron: Sustainalize & ABN AMRO, 26 juni 2017

De opening van de Amsterdamse beurs Euronext staat 27 juni in het teken van niet-financiële verslaglegging. Steeds meer partijen erkennen het belang en maken actief werk van dergelijke (geïntegreerde) rapportages. Daarin staan – naast de financiële – ook de resultaten op onder andere duurzaamheid, governance, diversiteit, privacy en milieu. Om de toenemende belangstelling voor niet-financiële verslaggeving te benadrukken, verrichten Tjeerd Krumpelman (Head of Business Advisory, Reporting & Stakeholder Management van ABN AMRO) en Nick de Ruiter (partner bij MVO-adviesbureau Sustainalize) de traditionele openingshandeling van de beurs. 

Naast Sustainalize en ABN AMRO wordt de bijeenkomst in de Amsterdamse beurs bijgewoond door vertegenwoordigers van relevante instellingen die zich bezighouden met verslaggeving van niet-financiële informatie. Zo zijn afgevaardigden van het Global Reporting Initiative, het International Integrated Reporting Council (IIRC), Eumedion en de Vereniging van Beleggers in Duurzame Ontwikkeling (VBDO) present. Ook het Ministerie van Economische Zaken, verantwoordelijk voor de jaarlijkse Transparantiebenchmark, is aanwezig. Een volledige lijst van aanwezigen bij de beursgong is onderaan dit persbericht opgenomen.


Toenemende vraag stakeholders

Nick de Ruiter, partner bij Sustainalize: “Inmiddels publiceren honderden Nederlandse ondernemingen en organisaties een jaarverslag met de niet-financiële prestaties. Dat is een goede zaak, want daarmee spelen ze in op de toenemende vraag vanuit de maatschappij, aandeelhouders, beleggers en investeerders. Organisaties en bedrijven die hun niet-financiële informatie nog niet delen, doen er verstandig aan om dit wel te gaan doen. Europees onderzoek toont namelijk aan dat bedrijven met een focus op de relevante Environment, Social en Governance-citeria een beter rendement maken dan concurrerende bedrijven in dezelfde branche.”

Waarde creëren voor de maatschappij

Tjeerd Krumpelman, Head of Business Advisory, Reporting & Stakeholder Management van ABN AMRO: “De totstandkoming van een jaarverslag werkt als een management tool: het stelt vragen, het disciplineert, geeft inzicht en brengt daarbij in kaart waar verdere stappen gezet kunnen worden. Financiële prestaties en niet-financiële waarde zijn hierin even belangrijk, want we streven naar het creëren van duurzame waarde voor al onze stakeholders. Onze geïntegreerde verslaglegging helpt om deze waarde transparant te maken.”

Jubileum voor GRI

Sinds dit jaar is Europese wetgeving van kracht, die beursgenoteerde ondernemingen in bestuursverslagen verplicht om hun niet-financiële informatie te rapporteren. Daarvoor hanteren veel ondernemingen de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). In 2017 bestaat GRI exact 20 jaar. Precies 15 jaar geleden vestigde het internationale hoofdsecretariaat van de organisatie zich in Amsterdam. Sindsdien wordt jaarlijks een seminar georganiseerd, dat dit jaar op 30 juni plaatsvindt in het nieuwe, circulaire paviljoen Circl van ABN AMRO. Het thema van dit jaar is ‘Trends and practices in non-financial reporting’. Inmiddels hebben ruim 125 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zich hiervoor aangemeld.

Aanwezig bij de beursopening

Bij de beursopening zijn aanwezig: Nick de Ruiter (partner Sustainalize), Tjeerd Krumpelman (Head Business Advisory, Reporting & Stakeholder management bij ABN AMRO), Folkert van der Molen (marketing manager Sustainalize), Herma van der Laarse (Sustainability Reporting Specialist bij ABN AMRO), Louise Vytopil (Attorney-at-law van Rutgers & Posch), Paul Hurks (Manager International Accountancy Coordination van Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants), Enrique Torres (afgevaardigde IIRC), Daan Spaargaren (Sustainability and Responsible Investment Expert van Eumedion), Angélique Laskewitz (director van VBDO), Arnoud van Vliet (Manager CSR & Quality van Zeeman), Jelle Wils (Advisor Corporate and Financial Communication van Alliander), Jan-Willem Vosmeer (Corporate Social Responsibility Manager van Heineken), Sabine Content (Deputy Director Corporate & Stakeholder Relations van Global Reporting Initiative) en Rob Overkleeft (project manager van Ministerie van EZ/Transparantiebenchmark).