Adviesgroep Europese Commissie wil betere verslaggeving over duurzaamheidsfactoren

Bron: Eumedion, 2 augustus 2017

Er moeten specifieke verslaggevingsstandaarden worden opgesteld voor rappartages over duurzaamheidsdata. Daarnaast zou op Europees niveau moeten worden verankerd dat de fiduciaire verantwoordelijkheid van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en van institutionele beleggers ook duurzaamheidsaspecten omvat.

Ook zou in de Europese corporate governance principes moeten worden vastgelegd dat er een duidelijke link is
tussen de beloning van bestuurders en prestatiemaatstaven op het terrein van duurzaamheid. Dit is een aantal op 13 juli jl. uitgebrachte conceptaanbevelingen van de Europese High-Level Expert Group on Sustainable Finance aan de Europese Commissie. Deze adviesgroep is in december 2016 door de Europese Commissie ingesteld om haar bij te staan bij de formulering van een EU-strategie om de Europese kapitaalmarkten en de financieringsstromen te verduurzamen.

Voormalig Eumedion-bestuurder Claudia Kruse (APG Asset Management) is onder meer lid van de adviesgroep. In het interimrapport beveelt de adviesgroep aan om inde verschillende corporate governance codes meer aandacht te besteden aan duurzaamheidsissues. Onder andere zou daarin moeten worden verankerd dat besturen van beursgenoteerde ondernemingen een expliciete verantwoordelijkheid hebben om de onderneming te verduurzamen en om beleid te formuleren dat een brede groep van stakeholders dient.

De codes zouden ook de bepaling moeten bevatten dat RvC’s van grote ondernemingen in specifieke sectoren een speciale duurzaamheidscommissie instellen. De adviesgroep is verder van mening dat vermogensbeheerders betezouden moeten rapporteren over de wijze waarop zij duurzaamheids- en governancefactoren hebben geïntegreerd inh un beleggingsstrategie en hoe zij hebben gestemd op duurzaamheidsonderwerpen die aan de orde zijn gekomen op de AVA’s.

De Europese Commissie heeft op 18 juli jl. een consultatie over de conceptaanbevelingen geopend. Belanghebbenden hebben tot 20 september a.s. de tijd om hierop ter reageren. In december 2017 zal de adviesgroep met zijn eindrapport komen.