ABN AMRO volgens VBDO voorloper op het gebied van transparantie over mensenrechten

Bron: , 4 juli 2017

VBDO heeft dit jaar onderzoek gedaan naar de duurzaamheidsperformance van 38 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven en de resultaten vastgelegd in het onderzoeksrapport ‘Sustainability performance of Dutch stock listed companies walk the talk’. Het onderzoek bestond uit het stellen van vragen bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de bedrijven en onderzoek naar hun jaarverslaglegging. Het onderzoek is toegespitst op  drie onderwerpen: leefbaar loon, natuurlijk kapitaal en de Sustainable Development Goals (SDG’s).

ABN AMRO rapporteert in haar jaarverslaglegging ook over deze onderwerpen. Binnen de financiële sector scoort ABN AMRO op twee van deze drie thema’s als beste, namelijk leefbaar loon en natuurlijk kapitaal. Op het onderwerp SDG’s neemt de bank een derde plek in. Op 3 juli 2017 heeft Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO, het onderzoeksrapport in ontvangst genomen.

Mensenrechten en leefbaar loon

De aanleiding voor de uitreiking van het rapport door VBDO is de heldere manier van rapporteren over de risico’s en de acties op het gebied van mensenrechten van ABN AMRO. De bank doet dit volgens de VBDO op de meest transparante wijze. Bovendien pioniert zij door als eerste bank een specifiek rapport over de toepassing van mensenrechtenbeleid uit te brengen, aldus VBDO.  Angélique Laskewitz, algemeen directeur VBDO: ‘ABN AMRO is voorloper op het gebied van transparantie over mensenrechten. Zo laten zij in hun rapportage helder zien welk belang ze hechten aan leefbaar loon en de impact die ze daarmee maken. Voor zowel eigen medewerkers, sub-contactors en hun klanten’.

Natuurlijk kapitaal

Volgens VBDO gooit ABN AMRO hoge ogen op het gebied van de transparantie over natuurlijk kapitaal. De bank maakt inzichtelijk hoe zij op een verantwoorde manier omgaat met natuurlijke hulpbronnen. ABN AMRO heeft bijvoorbeeld een start gemaakt met het meten van de impact die zij heeft op het gebied van waterschaarste en bodemverontreiniging in de cacaoketen.

Kees van Dijkhuizen: ‘We zijn blij met de erkenning van VBDO en in het bijzonder trots op de erkenning voor onze inspanningen op het gebied van mensenrechten. Wij waren in 2016 de eerste bank die een mensenrechtenrapport heeft uitgebracht en VBDO merkt dat nu aan als een ‘Good practice’.

Vervolgstappen

Met betrekking tot natuurlijk kapitaal zal ABN AMRO de concrete verbetervoorstellen van VBDO ter harte nemen. Ook blijft de bank werken aan het verbeteren van leefbaar loon door het onderwerp te agenderen bij klanten en leveranciers. Voor de SDG’s geldt dat de voor de bank belangrijkste doelen concreter gemaakt zullen worden en gekoppeld gaan worden aan strategische doelen.