Studie ‘A closer look at reporting criteria’

Bron: , 29 maart 2017

Onlangs publiceerden EY hun studie ‘A closer look at reporting criteria’, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. In deze studie zijn beoordelingscriteria ontwikkeld om de transparantie te beoordelen op het gebied van de inzet van natuurlijke kapitalen en het voldoen aan de EU-richtlijn voor niet-financiële informatie en diversiteit. De ontwikkelde criteria zijn uitgetest op een testgroep van 26 ondernemingen uit verschillende sectoren uit Nederland en de EU. 

Hoofddoel van de test was te onderzoeken in hoeverre bestaande benchmarks (zoals de Transparantiebenchmark) doorontwikkeld kunnen worden in lijn met de huidige en toekomstige ontwikkelingen. De test leidde tot opmerkelijke bevindingen over hoe de koplopers presteren op deze gebieden.

Raadpleeg de studie ‘A closer look at reporting criteria’ (pdf).