ACTIAM geselecteerd voor Mondiale Water-werkgroep GRI

Bron: ACTIAM, 14 april 2017

Kristel Verhoef, specialist Verantwoord Beleggen en verantwoordelijk voor het thema water bij ACTIAM, zal ACTIAM vertegenwoordigen in de werkgroep Water reporting standard review van de Global Reporting Initiative (GRI).

De groep zal werken aan standaarden voor het rapporteren over water door bedrijven. De geselecteerde werkgroepdeelnemers vertegenwoordigen verschillende organisaties met expertise op het gebied van water en rapportage. Het is voor beleggers zoals ACTIAM op dit moment lastig om een volledig beeld te krijgen van waterrisico’s en te sturen op positieve impact, omdat er een gebrek is aan consistente en relevante data. Door een bijdrage te leveren aan de werkgroep van de GRI, wat het meestgebruikte raamwerk voor niet-financiële rapportage is, hoopt ACTIAM de beschikbaarheid en kwaliteit van deze informatie te verbeteren.

Informatie over watergebruik en -management is relevant, omdat droogte en overstromingen een materieel risico voor veel bedrijven is. Om dit risico te verkleinen en bij te dragen aan een leefbare wereld, heeft ACTIAM een langetermijndoelstelling voor haar beleggingen gekozen: waterneutraal in 2030. Dit betekent dat de bedrijven waarin ACTIAM belegt niet meer water moeten gebruiken dan de natuur kan aanvullen en vervuiling moeten voorkomen en minimaliseren, zodat de gezondheid van mensen en ecosystemen beschermd wordt.