Asito stapt met lancering MVO-platform (VER)ANTWOORD over naar continue MVO-verslaglegging

Bron: , 31 mei 2017

Schoonmaakorganisatie Asito stopt met het jaarlijks rapporteren over haar duurzaamheidsinspanningen. Het MVO jaarverslag is hiermee verleden tijd. Via het online MVO-platform Asito (VER)ANTWOORD gaat de schoonmaakorganisatie over op continue verslaglegging.

Sander Haas, MVO-manager bij Asito: ‘Er gebeurt gedurende het jaar van alles op het gebied van MVO. Anders dan bij financiële verslaglegging is het eigenlijk helemaal niet logisch om eens per jaar te rapporteren. Zeker omdat wij niet de nadruk leggen op de cijfers, maar vooral op de concrete acties die erachter zitten. De acties waar andere organisaties echt iets aan hebben. Het doel van onze MVO verslaglegging is meer om andere organisaties te helpen bij hun MVO-inspanningen dan puur het rapporteren van cijfers. Daarom is het voor ons logischer om over te stappen op continue verslaglegging. Hiermee vergroten we de actualiteit van de berichtgeving en daarmee de relevantie.’

Op www.asitoverantwoord.nl wordt aan de hand van verschillende thema’s informatie en kennis verspreid, over MVO in de breedste zin des woords. Concrete verhalen en acties worden gedeeld met geïnteresseerden met de uitdrukkelijke uitnodiging om ideeën te hergebruiken en verder te verbeteren.