Invoering integraal milieujaarverslaggeving in Vlaanderen

Bron: Milieulink, 1 oktober 2003

De Vlaamse regering heeft een ontwerp-besluit opgesteld waarmee een vergelijkbare milieujaarverslagplicht als in Nederland wordt voorgesteld. Met voorliggend voorontwerp wordt bepaald dat één integraal milieujaarverslag wordt opgemaakt waarin een aantal decretale en wettelijke plichten aan bod komen voor een groot >>> lees meer

Aanbieding advies MVO-verslaggeving RJ

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving, 23 september 2003

Op donderdag 25 september 2003 overhandigt Martin Hoogendoorn, voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), tijdens een speciale bijeenkomst in Den Haag Richtlijn 400 ‘Jaarverslag’ en ‘Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving’ aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Karien van Gennip. >>> lees meer

Stuur uw verslag in voor de ACC Award 2003

Bron: NIVRA, 8 september 2003

U kunt zich weer aanmelden voor de ACC Award 2003 voor het beste milieu- en duurzaamheidsverslag. Aanmelding staat open voor in Nederland gevestigde ondernemingen en (semi-)overheidsinstanties die een milieu- of een maatschappelijk verslag uitbrengen. Sluitingsdatum voor het inzenden van milieuverslagen >>> lees meer

Evaluatie wet milieuverslaggeving

Bron: Ministerie van VROM, 29 augustus 2003

Het besluit milieuverslaglegging wordt geëvalueerd. Vele medewerkers van bedrijven en overheden zijn eind vorig jaar of begin dit jaar gevraagd om hun mening te geven over het functioren van het besluit in de praktijk. Het onderzoeksrapport (april 2003) bevat de >>> lees meer

‘Duurzaamheid commercieel attractief’

Bron: Het Financieele Dagblad, 25 juli 2003

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 25 juli 2003). De nieuwe bestuursvoorzitter van de Rabobank Groep, Bert Heemskerk, leek er zelf nog het meest verbaasd over bij de presentatie van het maatschappelijk verslag 2002: met duurzaamheid is geld te verdienen >>> lees meer

‘Tabaksblat’ versterkt rol rvc en aandeelhouders

Bron: Regering, 1 juli 2003

Een nieuwe code voor ‘corporate governance’ moet het vertrouwen in beursgenoteerde ondernemingen herstellen. De commissie-Tabaksblat adviseert een versterking van de positie van aandeelhouders en commissarissen. De concept-code die de commissie op 1 juli heeft gepresenteerd, bevat voorstellen om het bestuur >>> lees meer

Verslag ING in de samenleving 2002: vertrouwen centraal

Bron: ING, 23 juni 2003

Vandaag rapporteert ING voor het achtste achtereenvolgende jaar aan haar stakeholders over de geboekte voortgang op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Het is de derde maal dat het maatschappelijke jaarverslag onder de naam ‘ING in de samenleving’ >>> lees meer

KLM rapporteert breder over duurzaam ondernemen

Bron: Het Financieele Dagblad, 31 mei 2003

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 31 mei 2003). KLM publiceerde al jaren elk jaar een verslag over haar ‘milieukwaliteit’. Deze keer zijn daar ‘economische welvaart’ en ‘sociale waarde’ bij gekomen. Deze drie dimensies vormen samen het duurzaamheidsverslag. 2002 is >>> lees meer

Duurzaam beleid: meetbaar, of juist niet?

Bron: Volkskrant, 22 mei 2003

(Gepubliceerd in De Volkskrant van 21 mei 2003). In hun duurzaamheidsverslag publiceren Shell, Philips en Gasunie veel cijfers. Maar duurzaam beleid valt niet te meten, vindt Chris Dutilh van Unilever. Cijfers zijn wel degelijk van belang, werpt George Molenkamp van >>> lees meer

Onderzoek duurzaamheidsverslaggeving België

Bron: Febecoop, 15 mei 2003

Na nu pas bekend is geworden, is er in 2002 een onderzoek uitgevoerd naar duurzaamheidsverslaggeving in België. In vergelijking met buitenlandse ondernemingen staat duurzaamheidsverslaggeving in dit land nog de kinderschoenen, zo wees de studie van Febecoop Adviesbureau Vlaanderen uit. Om >>> lees meer