Onderzoek DHV: Bedrijven willen betrouwbaarheid duurzaamheidsinformatie op gelijk niveau als financiële informatie

Bron: DHV, 24 oktober 2005

* Bedrijven willen de betrouwbaarheid van hun informatievoorziening op het gebied van duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen vijf jaar brengen op het niveau van de financiële informatievoorziening * Onduidelijkheid over te rapporteren indicatoren, consolidatiemethodieken en beschikbaarheid van deugdelijke ICT-hulpmiddelen zijn hierin >>> lees meer

Meer integratie milieuverslagen aan overheid

Bron: InfoMil, 5 oktober 2005

Het is een jaarlijks terugkerend proces voor bedrijven en overheid: het aanleveren en beoordelen van milieugegevens. Om dat proces efficiënter te maken heeft VROM al verschillende deelverslagen samengevoegd tot één milieujaarverslag. Mede door de Europese regels lijkt die trend zich >>> lees meer

Resultaten lezersonderzoek duurzaamheidsverslag Ahold

Bron: Ahold, 7 september 2005

In mei 2005 publiceerde Ahold haar duurzaamheidsverslag. Om te achterhalen hoe mensen het verslag waardeerden hebben we, in samenwerking met Aholds afdeling Market Research, twee lezersonderzoeken uitgevoerd. Onze methode We benaderden circa 1.000 medewerkers; 21% retourneerde onze vragenlijst. We vinden >>> lees meer

SNS REAAL Groep publiceert eerste maatschappelijk jaarverslag

Bron: SNS Reaal Groep, 29 juli 2005

In haar maatschappelijk jaarverslag 2004, getiteld ‘Meedenken & -meedoen’, schetst SNS REAAL Groep een gevarieerd en realistisch beeld van de manier waarop ze uitdrukking geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. SNS REAAL Groep is ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen bijdraagt >>> lees meer

Belgische bedrijven zwijgzaam over maatschappelijke betrokkenheid

Bron: De Standaard, 16 juni 2005

Het Belgische bedrijfsleven is internationaal hekkensluiter in rapportage over maatschappelijke betrokkenheid. Slechts 9procent van de honderd grootste bedrijven publiceert een afzonderlijk rapport over corporate responsability. Een even groot percentage heeft er een hoofdstukje aan gewijd in het jaarverslag. Dat blijkt >>> lees meer

Wetsvoorstel afschaffing verplichting milieuverslag aangenomen

Bron: Eerste Kamer, 8 juni 2005

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel "Afschaffing verplichting milieuverslag (29.972)" zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen Hiermee is de wettelijke plicht tot het maken van een publieks-milieuverslag van de baan.

"Ik wil geld zien"

Bron: Het Financieele Dagblad, 24 mei 2005

Multinationals moeten volgens de richtlijnen van de Oeso, de Parijse organisatie waar alle industrielanden aan verbonden zijn, regelmatig betrouwbare en relevante informatie over hun activiteiten op financieel, sociaal, ethisch en milieugebied publiceren. Die informatie hoeft niet per se verpakt te >>> lees meer

TNT plukt vruchten van eerste VBDO Debat

Bron: VBDO, 23 mei 2005

TNT heeft steeds vaker te maken met ‘gewone’ beleggingsanalisten die vragen naar informatie over sociale- en duurzaamheidsprestaties. Dit zei Peter van Minderhout, groepsdirecteur communicatie & duurzaamheid bij TNT, vrijdag 20 mei 2005 tijdens het eerste VBDO Debat op het TNT-hoofdkantoor >>> lees meer