Nieuwe regelgeving milieuverslaglegging 2009

Bron: InfoMil, 5 januari 2009

In 2009 treden er belangrijke veranderingen op in de wet- en regelgeving voor milieuverslaglegging. Het gaat om de integratie van de nationale en Europese verplichtingen. Het Milieujaarverslag (MJV) en het PRTR-verslag worden samengevoegd tot één nieuw systeem, het integrale PRTR-verslag.

De eerste integrale rapportage moet in 2010 worden gemaakt over verslagjaar 2009. Dit betekent dat bedrijven per 1 januari 2009 hun meet- en registratiesysteem moeten hebben aangepast, om te kunnen voldoen aan de nieuwe (rapportage)eisen. Het bevoegd gezag moet hierop toezien.

Lees verder