NBA-commissie MKB werkt aan duurzaamheid en compliance in mkb-praktijk

Bron: NBA, 8 april 2022

Een digitale tool moet accountants in de mkb-praktijk helpen bij het tijdig en goed inspelen op nieuwe wet- en regelgeving. Een nieuw onderzoekscentrum is gestart. Ook duurzaamheid staat op de mkb-agenda. Dat blijkt uit het Activiteitenplan 2022 van de Commissie MKB van de NBA, dat recent is gepubliceerd samen met het Jaarverslag 2021 van de commissie.

Een belangrijk project uit het Activiteitenplan 2022 van de Commissie MKB is COMPact, wat staat voor COMPliance en ACTeren. De commissie wil met de implementatie van deze digitale tool mkb-accountants via (push)berichten activeren om tijdig en goed geïnformeerd in te spelen op geldende of naderende wet- en regelgeving.

De nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie heeft ook voor het mkb grote gevolgen. Enerzijds omdat mkb-bedrijven door hun afnemers in het kader van ketenaansprakelijkheid gevraagd kunnen worden aan te geven wat zij doen op het gebied van duurzaamheid. En anderzijds omdat mkb-bedrijven direct de consequenties kunnen ondervinden van het klimaatbeleid.

De Commissie MKB wil verder onderzoeken of het mogelijk is dat een mkb-kantoor, als dit positief wordt getoetst, automatisch voldoet aan de eisen voor horizontaal toezicht. Ook blijft de commissie betrokken bij de actualisering van campagne-uitingen voor de in het najaar van 2021 gestarte mkb-campagne, die in 2022 wordt voortgezet.

Ten slotte wil de commissie aandacht besteden aan de huidige krapte op de arbeidsmarkt, allereerst door dit te agenderen binnen de NBA. Daarbij moet zowel gekeken worden naar de instroom in het beroep als naar de uitstroom uit het openbare beroep.