Nieuwe opzet Transparantiebenchmark MVO

Bron: Ministerie van EZ, 17 september 2009

Staatssecretaris Heemskerk heeft de Kamer per brief op de hoogte gesteld van de nieuwe opzet van de Transparantiebenchmarkt MVO van het ministerie van EZ.
In het Algemeen Overleg MVO op 4 maart jongstleden heb ik aangegeven dat de Transparantiebenchmark meer inhoudelijk en sectorspecifiek moest worden, de Transparantiebenchmark de monitoring in het SER-initiatief ‘Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ goed moet ondersteunen en de middengroep en achterblijvers meer moeten worden betrokken. Via deze brief geef ik aan tot welke vernieuwingen van de Transparantiebenchmark dit heeft geleid. Deze vernieuwingen zijn getoetst met de relevante belanghebbenden.

‘Verbreden’

De SER heeft, met het oog op zijn initiatief ‘Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, verzocht om een uitbreiding van de Transparantiebenchmark van 170 tot 500 ondernemingen, om de Transparantiebenchmark beter te kunnen gebruiken als onderdeel van zijn monitoring. De vaste onderzoeksgroep wordt door mij naar 500 uitgebreid en zal in de toekomst bestaan uit de huidige onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark, aangevuld met een groot deel van de ‘FEM 500’- ondernemingen, tot een totaal van 500. De FEM 500 is een gerenommeerde en betrouwbare ranglijst met de grootste ondernemingen van Nederland, opgesteld door Reed Elsevier aan de hand van meerdere databases.

‘Verdiepen’

Naast de verbreding van de onderzoeksgroep zullen de criteria voor volgend jaar worden herzien. Bij de huidige herziening staan de volgende inhoudelijke zaken centraal:

* Basis is de nieuwe richtlijn 400, waarin het rapporteren over het thema ‘ketenverantwoordelijkheid’ is vormgegeven. Op 9 september jongstleden is de RvJ-uiting ‘Ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag en concept Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving’ verschenen. Definitieve vaststelling vindt later dit jaar plaats;
* ISO 26000 en GRI dienen als aanvullende inspiratiebronnen;
* De convergentie tussen de criteria van de Transparantiebenchmark en de VBDO benchmark ketenbeheer wordt verder vormgegeven;
* Opname van sectorspecifieke, inhoudelijke aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
* Verscherpte wegingcriteria zodat zowel koplopers als achterblijvers worden gestimuleerd;
* Koplopers Transparantiebenchmark worden betrokken bij vernieuwing van de criteria.

‘Vernieuwen’

Om met name de middengroep en achterblijvers in de nieuwe Transparantiebenchmark verder te stimuleren en betrekken, zal vanaf volgend jaar de beoordeling van alle 500 ondernemingen via een interactieve website volledig beschikbaar en toegankelijk worden gemaakt. De website zal in lijn zijn met mijn beleidplan ‘Nederland Open In Verbinding’ (NOIV). Daarnaast zal er, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Registeraccountants (NIVRA) en het Vereniging van Milieuaccountants (VMA), vanaf volgend jaar één aansprekende prijs worden uitgereikt voor de beste MVOverslaggeving. Sectorwinnaars zullen vermeld worden.

De komende jaren zal er nadere aandacht gegeven worden aan de ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving in het MKB. MKB-ondernemingen kunnen op dit moment al vrijwillig deelnemen aan de Transparantiebenchmark. Als start zal er een eervolle vermelding voor de ‘beste runner-up MKB’ worden ingevoerd. Ter afsluiting spreek ik het vertrouwen uit dat de Transparantiebenchmark ook in de nabije toekomst een belangrijke aanjager zal blijven van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het Nederlandse bedrijfsleven.