Brief staatsecretaris EZ over MVO

Bron: Ministerie van EZ, 17 oktober 2003

Op 7 oktober jl. informeerde EZ-staatssecretaris Van Gennip de Kamer over de voortgang van de activiteiten op het gebied va MVO. De tekst treft u onderstaand aan. 1. Maatschappelijke jaarverslaggeving Inleiding In het kader van het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen >>> lees meer

Bos: Simpeler wet voor duurzaam ondernemen

Bron: Trouw, 14 oktober 2003

(Gepubliceerd in Trouw op 11 oktober 2003). Nederland moet de Oeso-gedragscode voor goed ondernemerschap niet bij wet verplicht stellen, maar in plaats daarvan bedrijven die niet aan de code voldoen, dwingen publiekelijk uit te leggen waarom ze dat niet doen. >>> lees meer

PvdA ruilt verslagplicht in voor uitleg

Bron: Het Financieele Dagblad, 11 oktober 2003

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 11 oktober 2003). Het wetsvoorstel uit juli 2001 van de Tweede-Kamerleden Koenders en Rabbae voor een publicatieplicht voor bedrijven over hun maatschappelijk verantwoord ondernemen is van de baan. Fractievoorzitter Wouter Bos van de PvdA >>> lees meer

Invoering integraal milieujaarverslaggeving in Vlaanderen

Bron: Milieulink, 1 oktober 2003

De Vlaamse regering heeft een ontwerp-besluit opgesteld waarmee een vergelijkbare milieujaarverslagplicht als in Nederland wordt voorgesteld. Met voorliggend voorontwerp wordt bepaald dat één integraal milieujaarverslag wordt opgemaakt waarin een aantal decretale en wettelijke plichten aan bod komen voor een groot >>> lees meer

Aanbieding advies MVO-verslaggeving RJ

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving, 23 september 2003

Op donderdag 25 september 2003 overhandigt Martin Hoogendoorn, voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), tijdens een speciale bijeenkomst in Den Haag Richtlijn 400 ‘Jaarverslag’ en ‘Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving’ aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Karien van Gennip. >>> lees meer

Stuur uw verslag in voor de ACC Award 2003

Bron: NIVRA, 8 september 2003

U kunt zich weer aanmelden voor de ACC Award 2003 voor het beste milieu- en duurzaamheidsverslag. Aanmelding staat open voor in Nederland gevestigde ondernemingen en (semi-)overheidsinstanties die een milieu- of een maatschappelijk verslag uitbrengen. Sluitingsdatum voor het inzenden van milieuverslagen >>> lees meer

Evaluatie wet milieuverslaggeving

Bron: Ministerie van VROM, 29 augustus 2003

Het besluit milieuverslaglegging wordt geëvalueerd. Vele medewerkers van bedrijven en overheden zijn eind vorig jaar of begin dit jaar gevraagd om hun mening te geven over het functioren van het besluit in de praktijk. Het onderzoeksrapport (april 2003) bevat de >>> lees meer

‘Duurzaamheid commercieel attractief’

Bron: Het Financieele Dagblad, 25 juli 2003

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 25 juli 2003). De nieuwe bestuursvoorzitter van de Rabobank Groep, Bert Heemskerk, leek er zelf nog het meest verbaasd over bij de presentatie van het maatschappelijk verslag 2002: met duurzaamheid is geld te verdienen >>> lees meer

‘Tabaksblat’ versterkt rol rvc en aandeelhouders

Bron: Regering, 1 juli 2003

Een nieuwe code voor ‘corporate governance’ moet het vertrouwen in beursgenoteerde ondernemingen herstellen. De commissie-Tabaksblat adviseert een versterking van de positie van aandeelhouders en commissarissen. De concept-code die de commissie op 1 juli heeft gepresenteerd, bevat voorstellen om het bestuur >>> lees meer