KPN heeft meest transparante MVO-jaarverslag

Bron: Rijksoverheid, 19 januari 2011

KPN heeft tijdens het nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland en het Initiatief Duurzame Handel (IDH) op 18 januari De Kristal, de prijs voor het meest transparante jaarverslag op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ontvangen. De Kristal is de nieuwe hoofdprijs van de al langer bestaande Transparantiebenchmark.

De jury noemde het jaarverslag van TNT het meest innovatieve en dat van Heineken het meest communicatieve. Aan drukkerij OBT werd de stimuleringsprijs MKB 2010 overhandigd.

De winnaar van dit jaar is gekozen uit bijna 500 bedrijven en instellingen. In de zeven jaar dat de Transparantiebenchmark bestaat is veel gebeurd op het gebied van MVO. Omdat MVO in de Code Tabaksblat is opgenomen, moeten bijvoorbeeld alle grote beursgenoteerde bedrijven er verplicht over rapporteren.

Volgens staatssecretaris Bleker is openheid over MVO van steeds groter belang. “MVO moet je doen en je moet erover rapporteren. Een goed maatschappelijk jaarverslag is geen doel op zich. Waar het om gaat, is dat bedrijven niet alleen laten zien wat ze doen, maar ook hoe ze het doen.”

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voert jaarlijks de Transparantiebenchmark uit. Samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) reikt het ministerie jaarlijks de prijs uit. De Kristal werd dit jaar uitgereikt door Z.K.H. Prins Carlos Bourbon de Parme.