Onderzoek beleggers: "Directieverslag geeft te weinig informatie duurzaamheid"

Bron: PWC, 25 mei 2011

Analisten en beleggers waarderen de bruikbaarheid van directieverslagen relatief laag. Het gemiddelde verslag krijgt een mager zesje.Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van PwC en de Rotterdam School of Management, Erasmus University onder 400 institutionele beleggers en analisten. De informatie die in directieverslagen wordt verstrekt, blijft op veel gebieden achter bij de behoeften van analisten. Zij pleiten voor meer verplichte informatie en missen vaak relevante informatie over duurzaamheid, investeringen en de juridische structuur.
Analisten en beleggers waarderen de bruikbaarheid van directieverslagen relatief laag. Het gemiddelde verslag krijgt een mager zesje.Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van PwC en de Rotterdam School of Management, Erasmus University onder 400 institutionele beleggers en analisten. De informatie die in directieverslagen wordt verstrekt, blijft op veel gebieden achter bij de behoeften van analisten. Zij pleiten voor meer verplichte informatie en missen vaak relevante informatie over duurzaamheid, investeringen en de juridische structuur.

Verantwoording

In het directieverslag geeft de ondernemingsdirectie een verantwoording van het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken en spreekt zij verwachtingen uit ten aanzien van investeringen, de financiering daarvan en het personeel. Het directieverslag is onderdeel van het jaarverslag, dat daarnaast bestaat uit de balans, het kasstroomoverzicht, de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop.

Verplichte informatie

Zes van de tien analisten en beleggers pleiten voor meer verplichte informatie in het directieverslag. Een meerderheid vindt de informatie over duurzaamheid, investeringen en de juridische structuur mondjesmaat. Ook met de verstrekte informatie over strategie, financiering en risico’s worden maar weinigen tevredengesteld. Het directieverslag zou verder een stuk beter worden als meer informatie wordt gekwantificeerd en duidelijker en consistenter wordt gepresenteerd. Liever een tabel dan een lang verhaal, zo luidt de consensus.

Nieuwe regels

Erik Roelofsen, de leider van het onderzoek en director bij PwC: ‘Er zijn recentelijk nieuwe regels voor het directieverslag opgesteld door de International Accounting Standards Board. Deze zijn echter niet verplicht. Bij het uitvaardigen van deze regels is door de regelgevers de verwachting uitgesproken dat lokale autoriteiten de regels verplicht zouden stellen. Tot nu toe zien we weinig beweging op dit vlak, terwijl analisten en beleggers dit duidelijk toejuichen.’

Verplicht stellen

In Nederland zijn wettelijk slechts beperkte en algemene eisen aan het directieverslag gesteld. Uit het onderzoek blijkt dat een meer specifieke invulling gewenst is. Roelofsen: ‘De Nederlandse wetgever zou wat mij betreft niet zelf meer specifieke regels voor het directieverslag moeten gaan bedenken. Het is het eenvoudiger en beter voor de internationale vergelijkbaarheid als de Nederlandse wetgever de internationale regels verplicht stelt.’

Meer cijfers

Een andere manier waarop het directieverslag verbeterd zou kunnen worden, heeft geen betrekking op de inhoud, maar op de vorm. Beleggers willen meer consistentie in de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd. Roelofsen: ‘Veel ondernemingen gebruiken lange lappen tekst en een steeds wisselende presentatie in hun directieverslag. Dat maakt het voor analisten een hele toer om de informatie te vinden die ze zoeken.’

Ook woorden als ‘aanmerkelijk’ of ‘volgens verwachting’ roepen volgens Roelofsen bij analisten wrevel op. ‘Analisten willen een getal in een tabel. En die tabel moet er bij voorkeur van jaar tot jaar hetzelfde uitzien.’ Een ander opvallend resultaat van het onderzoek is dat 46 procent van de analisten en beleggers denkt dat de externe accountant het directieverslag heeft gecontroleerd, terwijl dat in de praktijk zelden het geval is.