Sterk verbeterde verantwoording over duurzaamheid, vooral AEX-bedrijven

Bron: Conquaestor, 28 juni 2011

Uit een onderzoek van consultancy organisatie ConQuaestor naar duurzaamheid ambities en rapportages (op basis van het jaarverslag 2010) onder de ruim honderd grootste bedrijven in Nederland blijkt dat bijna 92% van de AEX bedrijven verantwoording aflegt over duurzaamheid. In 2002 was dit nog maar 29%. De verantwoording wordt afgelegd in een separaat duurzaamheidrapport of in een ‘integrated report’.
Uit het onderzoek blijkt ook dat AEX bedrijven al verder zijn dan de AMX bedrijven en dat die op hun beurt weer verder zijn dan de grote niet beursgenoteerde bedrijven. Van de AEX bedrijven rapporteert 92% over sustainability, bij AMX is dat 60% en bij niet beursgenoteerd is het 53%.

Daarnaast valt waar te nemen dat bedrijven over het algemeen starten met een separaat sustanability report en later de stap maken naar een integrated report. Ook hier zijn de AEX bedrijven het verste. Zij hebben het hoogste percentage integrated reports

De beursgenoteerde bedrijven gebruiken in overgrote meerderheid (85%) voor hun duurzaamheidrapportages de standaard van GRI (Global Reporting Initiative) en dan ook nog de meest uitgebreide variant (application level A). In 2002 was dit nog minder dan 10% (onderzoek Universiteit van Amsterdam).
Bij beursgenoteerde bedrijven heeft het rapporteren over duurzaamheid en het gebruik van GRI als rapportage standaard dus een sterke stijging doorgemaakt en lijkt GRI de norm te worden.

Peter Wemenhove: "We zien dat de grote beursgenoteerde bedrijven een duidelijke koers hebben gekozen. Ze gaan naar rapportage in een intgrated report en ze rapporteren volgens GRI. Binnen GRI zijn er verschillende levels. Level A is de meest uitgebreide en ook daar gaan ze stap voor stap naar toe. Er is zelfs een level A+ wat inhoudt dat de cijfers gecontroleerd zijn. Daar gaat het volgens mij zeker naartoe."
Uit het onderzoek blijkt dat grotere niet beursgenoteerde bedrijven iets achter lopen en uit onderzoek van MVO Nederland blijkt dat grote MKB bedrijven nog verder achterlopen.

Peter Wemmenhove: "Dat is jammer. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de best presterende bedrijven wereldwijd (gemeten over een langere periode) niet toevallig ook bedrijven zijn met een duidelijke duurzaamheid strategie die daarover ook op een transparante wijze rapporteren. Ook jongere medewerkers werken graag bij een organisatie die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Het geeft een gevoel van ’trots’. Daarnaast laten investeerders en consumenten steeds vaker de prestaties en transparantie van bedrijven op de duurzaamheidgebieden (people, planet) meewegen bij hun beoordeling van bedrijven of bij het kopen van producten. Uit onderzoek (Social Investment Forum) blijkt dat de belangstelling voor de duurzaamheid strategie en prestaties van bedrijven voor investeerders zeer sterk is gestegen van 18% in 2008 naar 47% in 2010."