Milieurapportages moete -toets doorstaan

Bron: Het Financieele Dagblad, 16 februari 2011

Vijftien jaar geleden werd Nancy Kamp-Roelands nog meewarig aangekeken als ze over haar werk begon. De registeraccountant wierp zich toen op de milieuverslaggeving, de jaarverslagen waarin bedrijven rapporteerden hoe ze het milieu belastten met uitstoot of ander afval. ‘In het begin was de sfeer: milieu is Nancy. Nu heeft iedereen het over duurzaamheid. Dat is wel raar. Ik had lange tijd een predikersfunctie’, zegt ze.
Lees het volledige artikel via de link.

Lees het volledige artikel