MVO verslaglegging in vastgoedsector neemt mondiaal fors toe

Bron: Jones Lang Lasalle, 17 november 2011

De opkomst van internationale richtlijnen voor verslaggeving over duurzaam ondernemen voor vastgoedondernemingen is een belangrijke mondiale trend. Dit blijkt uit Jones Lang LaSalle’s Global Sustainability Perspective, het driemaandelijkse online onderzoeksrapport over wetgeving en vrijemarktmechanismen over energie-, duurzaamheids- en klimaatveranderingsvraagstukken wereldwijd.
Elsbeth Quispel, Associate Director en verantwoordelijk voor Jones Lang LaSalle’s Green Desk in Nederland zegt hierover: "Voor beursanalisten en beleggers wordt informatieverstrekking over duurzaam ondernemen steeds belangrijker omdat er een duidelijk verband is tussen de prestaties op gebied van duurzaamheid en de financiële resultaten van een organisatie. Dankzij organisaties als het Global Reporting Initiative en het Carbon Disclosure Project, wordt de verslaggeving over duurzaam ondernemen beter en consistenter. Er is betere informatie beschikbaar en beleggers zijn alerter. We zien dat dit leidt tot een aantal nieuwe trends op het gebied van duurzaamheid waaronder meer en betere verslaggeving hierover."

Vier grootste trends
Focus op verslaggeving over de vastgoedsector – het Construction and Real Estate Sector Supplement van Global Reporting Initiative (GRI CRESS) heeft de focus op de vastgoedsector verhoogd. Er worden niet alleen aanbevelingen gedaan voor verslaggeving over energie, water en kooldioxide, maar ook met betrekking tot certificering van gebouwen en materialen, bodemsanering, gezond en veilig werken en werkzaamheden door onderaannemers.

Gebruik van Web 2.0-applicaties – online applicaties spelen een belangrijke rol in het delen van informatie. Ze zijn gebruiksvriendelijk opgezet om alle stakeholders van een organisatie meer en beter te betrekken. Een voorbeeld hiervan is een functie op de website van een bedrijf over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen waar bezoekers kunnen reageren op de milieustrategie en milieuprestaties van het bedrijf.

Transparantie – het bevorderen van het vertrouwen van stakeholders is, juist in een tijd waarin het publiek overheden en bedrijven steeds meer wantrouwt, een belangrijke trend. Hierbij komt dat organisaties zich bewust zijn van de rol van social media die de merkwaarden van organisaties lastiger beheersbaar maakt.
Meer geïntegreerde rapporten – er is een duidelijk bewustzijn ontstaan dat zichtbaar moet worden gemaakt op welke manier resultaten op financieel, sociaal en milieugebied zich tot elkaar verhouden. In sommige regio’s, bijvoorbeeld op de effectenbeurs van Johannesburg (Zuid-Afrika), is het verplicht om hierover geïntegreerde rapporten te publiceren.

Er is een sterk verband tussen de ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving over duurzaam ondernemen en de dienstverlening van Jones Lang LaSalle op het gebied van energie en duurzaamheid. Quispel zegt hierover: "Vanuit onze Green Desk adviseren wij zowel beleggers als gebruikers over hun duurzaamheidsbeleid. Wij richten ons momenteel met name op het verduurzamen van bestaand vastgoed en de benodigde business case daarvoor. Door onder meer de impact op de waarde van verduurzaming te bepalen, kunnen wij onze klanten op een onderbouwde manier adviseren over het verduurzamingspotentieel van hun vastgoed. Om ingrijpende duurzaamheidsmaatregelen te waarborgen adviseren wij onze klanten bij het opstellen van Green Leases. Deze prestatiecontracten omvatten afspraken over duurzame exploitatie en duurzaam gebruik van vastgoed, onder meer met betrekking tot energieverbruik, afvalinzameling en transport en het monitoren hiervan. De data die hiervoor worden verzameld, zijn ook te gebruik en voor jaarlijkse MVO-rapportages waarin steeds specifieker wordt vermeld wat een bedrijf aan CO2 uitstoot."