Duurzaamheidverslag draagt bij aan betere prestatie van bedrijf

Bron: KPMG, 3 februari 2011

Duurzaamheidverslagen, waarin ondernemingen verantwoording afleggen over de gevolgen van de bedrijfsvoering voor het milieu en de omgeving, dragen bij aan een betere prestatie. De publicatie van het verslag heeft niet alleen een duidelijke invloed op de reputatie van de onderneming, maar draagt ook in belangrijke mate bij aan het vertrouwen en aan de keuze van de consument bij de aankoop van producten en diensten en de beslissing om in het bedrijf te investeren.
Dit blijkt uit onderzoek dat KPMG Sustainability, Futerra Sustainability Communications en Sustainability Ltd in opdracht van het Global Reporting Initiative hebben uitgevoerd onder 5.000 bedrijven met een duurzaamheidverslag en de gebruikers van dit verslag.

Van de onderzochte gebruikers vindt 75% dat de bedrijven verplicht zijn een verslag te maken zodat zij verantwoording kunnen afleggen over hun prestaties en activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Van de gebruikers vindt 97% bovendien dat het rapporteren ertoe leidt dat de duurzaamheidprestaties van de bedrijven verbeteren. Slechts 15% blijkt de verslagen te gebruiken om bedrijven onderling te vergelijken op hun duurzaamheidprestaties. Zo’n 40% geeft aan dat een duurzaamheidverslag het gedrag als consument positief heeft beïnvloed en 60% dat het lezen van het verslag van positieve invloed is geweest op de band met de organisatie. Bijna de helft van de gebruikers hanteert de informatie uit duurzaamheidverslagen om inzichten en meningen met anderen te delen.

Het onderzoek toont volgens Wim Bartels, partner bij KPMG Sustainability, aan dat duurzaamheidverslaggeving niet langer alleen als een communicatie-instrument wordt gezien. Bartels: "De verslaggeving is in toenemende mate een middel geworden om te werken aan de verbetering van de milieu-, sociale en governance-prestaties van een onderneming. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet, lijkt het devies. Uit het onderzoek blijkt dat de lezers duurzaamheidverslagen als een steeds waardevoller instrument zien om commerciële beslissingen te nemen. Voor meer dan de helft van de gebruikers dient het verslag als basis voor investeringsbeslissingen en als basis voor aankoopbeslissingen van producten of diensten van het bedrijf.

Potentiële investeerders blijken het meest geïnteresseerd in data over behaalde prestaties als basis voor het opbouwen van vertrouwen met de onderneming. Voor 70% van de gebruikers zijn deze data essentieel voor het vertrouwen dat de beloftes op het gebied van duurzaamheid worden nagekomen. Belangenorganisaties vinden deze cijfers zelfs nog belangrijker. Ruim 70% van deze groeperingen acht ze van essentieel belang voor het vertrouwen in de onderneming. Duurzaamheidrapportages zullen de komende jaren dan ook een sleutelrol moeten krijgen. Een verslag is dan niet alleen een weergave van de beloftes en bereikte prestaties, maar ook een aanjager om de manier van zakendoen te transformeren."

Download het onderzoeksrapport (engels, pdf)