AFM waarschuwt voor greenwashing door bedrijven

Bron: , 11 oktober 2019

De vraag naar duurzame projecten bij beleggers overstijgt het aanbod. Daarmee ligt misbruik op de loer. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in zijn jaarlijkse trendrapport. Volgens de toezichthouder kunnen bedrijven in de verleiding komen om projecten als goed >>> lees meer

VEB wil meer openheid van bedrijven over waardecreatie

Bron: VEB, 11 oktober 2019

Beursgenoteerde ondernemingen leggen in hun verslaglegging nadruk op omzet, winst en marge, maar geven vaak te weinig informatie over het kapitaal dat nodig is om deze te realiseren. De VEB vraagt dat bedrijven opener zijn over de rendementen die op >>> lees meer

KPMG: “IFRS voor klimaatverslaglegging wordt steeds urgenter”

Bron: , 25 september 2019

De klimaatverandering vraagt internationaal om één standaard die aangeeft hoe ondernemingen inzichtelijk maken wat de risico’s en de mogelijke gevolgen van de bedrijfsvoering zijn voor het klimaat. Op dit moment bestaan veel verschillende standaarden die bedrijven kunnen hanteren om te >>> lees meer

Eumedion pleit voor harmonisatie van duurzaamheidsverslaggeving

Bron: , 2 september 2019

De standaarden op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving moeten zo snel mogelijk worden geharmoniseerd en verplicht worden gesteld voor de Europese beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion wil dat dit project onderdeel wordt van een geactualiseerd actieplan om de Europese Kapitaalmarktunie verder te verbreden >>> lees meer

Duurzaamheidsverslaggeving: van lappendeken naar een geüniformeerd stelsel

Bron: Recht.nl, 10 augustus 2019

Tot op heden zijn verslaggevingsvoorschriften voornamelijk gericht geweest op het verstrekken van informatie over de financiële prestaties van ondernemingen. Het ontbreekt aan een geüniformeerd stelsel van voorschriften voor niet-financiële aspecten van ondernemen, waaronder duurzaamheidsverslaggeving. Decennialang zijn verslaggevingsvoorschriften voornamelijk gericht geweest >>> lees meer

Jaarverslagen grote ondernemingen nog weinig concreet over klimaatimpact

Bron: , 12 juli 2019

Veel grote Nederlandse ondernemingen rapporten in hun jaarverslagen uitvoerig over klimaatimpact. Maar slechts een beperkt aantal bedrijven verschaft concrete en gedetailleerde informatie over de gerealiseerde CO2-uitstoot, over de impact van klimaatverandering op de bedrijfsvoering en over hun toekomstverwachtingen om die >>> lees meer

Bedrijven in Nederland maken werk van Leefbaar Loon

Bron: , 2 juli 2019

Nederlandse beursgenoteerde bedrijven refereren structureel naar Leefbaar Loon in hun jaarverslagen. Onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) bij 39 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven laat zien dat inzake Leefbaar Loon belangrijke vooruitgang geboekt werd in 2019. Daarnaast hebben >>> lees meer