Grote bedrijven aarzelen openheid te geven over milieu-impact

Bron: IPS.be, 11 juni 2020

De meeste grote bedrijven geven nog geen inzage in de milieugevolgen van hun activiteiten, blijkt uit informatie van de Non-Disclosure Campaign van CDP, een wereldwijde alliantie van investeerders die samen meer dan 10.000 miljard dollar beheren. Tot die investeerders behoren >>> lees meer

Eumedion: IIRC moet op termijn opgaan in wereldwijde standard setter voor niet-financiële verslaggeving

Bron: Eumedion, 2 april 2020

Eumedion roept de International Integrated Reporting Council (IIRC) op om de oprichting van een wereldwijde standard setter voor niet-financiële rapportagestandaarden te ondersteunen. Dat schrijft Eumedion in haar reactie op de IIRC-consultatie over een mogelijke herziening van het ‘integrated reporting’ (IR)-raamwerk later dit jaar. Eumedion onderschrijft >>> lees meer

Schaf de aparte standaard voor niet-financiële informatie af

Bron: , 11 december 2019

Wie door de oogharen naar de inrichting van de International Standards on Auditing (ISA) kijkt, moet erkennen dat die hopeloos achterlopen op wat er in de wereld gebeurt. Een pleidooi voor één set standaarden voor de controle van historische informatie >>> lees meer

AFM-Verkenning: Rapporteren over waardecreatie wint aan belang

Bron: , 5 december 2019

Lange termijn waardecreatie staat tegenwoordig centraler in de verslaggeving van de AEX en AMX-beursgenoteerde ondernemingen, 85% van hen biedt inzicht in hoe waarde wordt gecreëerd en 69% rapporteert in welke vorm dit gebeurt. Dit is positief. Er is wel ruimte voor >>> lees meer