Eumedion steunt voorstellen tot herziening ‘integrated reporting’-raamwerk

Bron: Eumedion, 26 augustus 2020

Eumedion ondersteunt op hoofdlijnen de voorgestelde herziening van het geïntegreerde verslaggevingsraamwerk van de International Integrated Reporting Council (IIRC). Dat schrijft Eumedion in haar onlangs ingediende reactie op de consultatieversie van het herziene verslaggevingsraamwerk.

De consultatieversie stelt onder meer verschillende aanpassingen voor, die nadere toelichting en verheldering bieden voor gebruikers van het verslaggevingsraamwerk. Dat betreft onder meer een duidelijker onderscheid tussen zogenaamde ‘outputs’ en ‘outcomes’. Eumedion verwacht echter niet dat dergelijke aanpassingen op zichzelf tot een substantiële verbetering in de toepassing door beursgenoteerde ondernemingen van het geïntegreerde verslaggevingsraamwerk gaan leiden. Eumedion moedigt de IIRC daarom tevens aan om onder meer voldoende aandacht te schenken aan het concept ‘integrated thinking’, waarin kwalitatief betere verslaglegging uiteindelijk een basis dient te vinden, en om de oprichting van een internationale standaardzetter voor niet-financiële informatie te ondersteunen (zoals uiteengezet in het Eumedion position paper ‘Towards a global, investor focused standard setter for corporate non-financial reporting’.)

In het strategische deel van de consultatie benadrukt Eumedion andermaal geen voorstander te zijn van verbreding van de ‘primary audience’ (breder dan alleen verstrekkers van financieel kapitaal) van geïntegreerde verslaggeving. Dat is in lijn met de Eumedion-reactie op de pre-consultatie eerder dit jaar