26e Jaarverslagenonderzoek beursgenoteerde ondernemingen: Recordtransparantie jaarverslagen

Bron: Hogeschool Leiden, 30 oktober 2020

De top-75 van beursgenoteerde bedrijven in Nederland communiceert in hun jaarverslagen 7% transparanter dan in 2019 en 35% transparanter dan in 2016. Van de top-75 beursgenoteerde ondernemingen in Nederland hanteert 84% de Sustainable Development Goals als strategisch doel.

Sinds 1994 wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar de manier waarop beursgenoteerde ondernemingen in Nederland communiceren over hun strategie. De jaarlijkse metingen laten onder meer zien dat beursgenoteerde ondernemingen transparanter worden als de beurskoersen stijgen.

Duurzaamheid

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn inmiddels het onbetwiste ijkpunt voor de (duurzaamheids)strategie van beursgenoteerd Nederland: 63 van de top-75 beursgenoteerde bedrijven in Nederland hanteren deze doelstellingen. Ook huldigt bijna 90% van het beursgenoteerde bedrijfsleven de begrippen reputatie, transparantie en purpose. Bijna 70% van de ondernemingen zegt een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

Winnaars

Sinds de start van het jaarverslagenonderzoek in 1994 halen maar weinig bedrijven een voldoende rapportcijfer op basis van de criteria door Hogeschool Leiden zijn vastgesteld. Van de 75 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland behaalden in 2020 slechts 16 ondernemingen, op een schaal van 1 tot 10, een 5,5 of hoger. Winnaars zijn ASML (met een 7,3), ASR (7,1) en Arcadis (7,0). Hekkensluiter is WDP met een 0,9. Gemiddeld behaalden de 75 bedrijven een 4,2. Large-cap bedrijven communiceren inmiddels beduidend transparanter dan mid-cap en small-cap: de AEX is 33% transparanter dan de AMX en 52% transparanter dan de Ascx.

Hoop

Piet Hein Coebergh, Onderzoeksleider en lector PR & Transparantie aan Hogeschool Leiden, over de resultaten: “2019 was economisch een mooi jaar waarop de meeste ondernemingen tevreden terugkijken, vaak met een hoopvolle blik vooruit. Het is de vraag of de komende jaarverslagen even transparant zijn. Tegelijk versterken bepaalde strategische standaarden zich, zoals het gebruik van SDG’s, de Net Promoter Score en andere vormen van benchmarking die bedrijven niet snel meer zullen loslaten, ook als de economie tegen zit.”

Download het rapport met alle conclusies van “Het Jaarverslagenonderzoek 2020” (pdf)

Over het onderzoek

Met ingang van 2012 heeft Piet Hein Coebergh, Lector PR & Transparantie aan Hogeschool Leiden, het Jaarverslagenonderzoek overgenomen van professor Sicco Santema die het jaarlijkse onderzoek startte in 1994 vanuit adviesbureau Scenter. De analyse levert een bijdrage aan het debat over de toegevoegde waarde van transparantie voor het bedrijfsleven en belanghebbenden. Tegelijk dient het ter ondersteuning van de jury van de FD Henri Sijthoff-Prijs.

Dr. mr. Piet Hein Coebergh MBA (1966) is lector PR & Transparantie aan Hogeschool Leiden, docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en consultant bij Lewin associates.