De VEB vraagt beursgenoteerde bedrijven om meer eenduidigheid in niet-financiële informatie

Bron: VEB, 30 oktober 2020

De VEB vraagt om meer eenduidigheid in niet-financiële informatie. Deze informatie, met name ten aanzien van ESG-gerelateerde kwesties, krijgt een steeds prominentere rol in de verslaggeving van vennootschappen. Vrijwel alle marktpartijen onderschrijven het belang van gestandaardiseerde, eenduidige informatie, maar van de gewenste standaardisering is in de meest recente jaarverslagen nog geen sprake.  

VEB verzoekt ondernemingen bij rapportage van klimaatgerelateerde resultaten en doelstellingen strikt aansluiting te zoeken bij de nu geldende standaarden en deze zo volledig mogelijk te rapporteren. Ook dienen resultaten en doelstellingen eenduidig en in lijn met in eerdere jaren gekozen uitgangspunten gerapporteerd te worden. De aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) zouden daarbij als belangrijk uitgangspunt moeten dienen.

De VEB stuurt jaarlijks een speerpuntenbrief aan alle beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Daarmee laat de vereniging, in aanloop naar het afsluiten van het boekjaar en de publicatie van jaarverslag, weten welke thema’s komend jaar bijzondere aandacht zullen krijgen in gesprekken met ondernemingen en tijdens de jaarlijkse vergadering met aandeelhouders. Het gaat daarbij met name om kwesties rond kapitaalallocatie en governance en de transparantie in verslaggeving.  

Noot: Adviesburau Sustainalize organiseerde een webinar over klimaatrisico’s en TCFD. Deze is hier terug te zien!