Online Kristal-event 2020 op 17 november: 20 jaar MVO in Nederland, transparant rapporteren ten tijde van COVID-19 en toekomstperspectieven

Bron: , 28 oktober 2020

U bent uitgenodigd voor het online Kristal-event 2020 op dinsdag 17 november 2020. Onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras gaan gerenommeerde sprekers in op 20 jaar MVO in Nederland, transparant rapporteren ten tijde van COVID-19 en toekomstperspectieven in het licht van mondiale uitdagingen.

U kunt het online Kristal event, dat plaatsvindt in de Glazen zaal in Den Haag, vanuit uw eigen omgeving volgen via een live stream. De interactieve opzet van het programma biedt volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Het event wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, RVO en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) met een bijdrage vanuit het Nationaal Sustainability Congres.

Aanmelden
Wilt u het online Kristal-event bijwonen? Meld u dan aan.

Programma

10.00 Start online event 
 
10.00 – 10.10 Opening door Mona Keijzer (staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat) 
 
10.10 – 10.30 Thema 1: 20 jaar MVO / duurzaam ondernemen in Nederland
Sprekers:

  • Mariëtte Hamer (voorzitter SER)
  • Herna Verhagen (CEO Post NL)
  • Joop Joost Hietbrink (Sustainalize)

Dit onderdeel van het programma wordt verzorgd door het Nationaal Sustainability Congres.
In het kader van het 20-jarig bestaan van het SER-advies “Winst van Waarden” heeft Sustainalize
als organisator van het Nationaal Sustainability Congres een enquête gehouden onder de Nederlandse duurzaamheids-/MVO managers. We bespreken samen de uitkomsten van de enquête, reflecteren op
20 jaar MVO-beleid en kijken daarbij vooral naar de toekomst.

10.30 – 10.50 Thema 2: Rapporteren in het verslagjaar van COVID19
Sprekers:

  • Laura van Geest (voorzitter AFM)
  • Jabine van der Meijs (CFO Royal Schiphol Group)
  • Marco van der Vegte (voorzitter NBA)

Hoe rapporteer je over een jaar dat in het teken staat van de COVID-19 crisis en onzekerheden die
deze crisis met zich meebrengt? En welke lessen kunnen hieruit getrokken worden ten aanzien van
lange termijn waarde creatie?

10.50 – 11.10 Thema 3: Toekomstperspectieven in het licht van mondiale uitdagingen
Sprekers:

  • Jan Peter Balkenende (voorzitter DSGC)
  • Claudia Kruse (Managing Director Global Responsible Investment & Governance)
  • Petri Hofsté (lid RvC verschillende organisaties en jurylid Kristalprijs)

Veel bedrijven zijn nu bezig met het beheersen van de impact van de covid-19 crisis op hun organisatie
op de korte of middellange termijn. Deze uitdaging heeft tot inzichten geleid in een nieuwe afhankelijkheid. Mondiale uitdagingen, ook na deze pandemie, hebben gevolgen voor de strategie, beleid en prestaties van organisaties. Hoe komen we sterker uit de crisis?

11.10 – 11.25 Bekendmaking thema Transparantiebenchmark 2021
Spreker: Monika Milz (juryvoorzitter Kristalprijs)

Volgend jaar vindt de Transparantiebenchmark weer plaats. 500 ondernemingen worden weer beoordeeld op transparante verslaglegging. De organisatie met het meest transparante verslag ontvangt de Kristal. De jury van de prijs zal op basis van het thema van 2021 de prijs uitreiken. Tijdens het online Kristal-event hoort u wat het thema voor 2021 is.

11.25 – 11.30 Afsluiting event

Meer informatie
Het online Kristal-event is onderdeel van de Transparantiebenchmark. Meer informatie vindt u op www.transparantiebenchmark.nl.