Wijziging Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging

Bron: Ministerie van VROM, 24 oktober 2002

De bijlage bij de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging wordt vervangen. In die bijlage staan de gegevens die aan het bevoegd gezag moeten worden verstrekt wegens de rapportageverplichtingen. De nieuwe bijlage is aangevuld met gegevens die zijn voortgekomen uit het convenant Benchmarking Energie-Efficiency. >>> lees meer

Veel belangstelling voor duurzaamheidsverslaggeving op seminar

Bron: DHV, 23 oktober 2002

Op 22 oktober vond voor de 4de keer in successie het seminar over duurzaamheidsverslaggeving/Global Reporting Initiative (GRI) in Nederland plaats. Dit seminar wordt jaarlijks georganiseerd door adviesbureau DHV, SNS Asset Management en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). >>> lees meer

Nederlander aan hoofd GRI

Bron: Global Reporting Initiative, 4 oktober 2002

De Nederlander Ernst Ligteringen is benoemd tot uitvoerend voorzitter van Global Reporting Initiative, een nauw met de Verenigde Naties samenwerkende instelling die zich toelegt op verslagleggingsrichtlijnen voor bedrijven waarin duurzaam ondernemen vooropstaat. De stichting heeft haar hoofdzetel in Amsterdam. Ligteringen >>> lees meer

Prestaties in duurzaam ondernemen ongemeten

Bron: Trouw, 24 september 2002

(Gepubliceerd in Trouw op 21 september 2002). De prestaties van bedrijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn moeilijk te controleren. Dat concludeert de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) op basis van een nog niet gepubliceerd onderzoek >>> lees meer

Meer milieuverslagen, maar amper te vergelijken

Bron: Zwolsche Courant, 23 september 2002

(Gepubliceerd in De Zwolsche Courant van 23 september 2002). Meer beursgenoteerde bedrijven hebben een milieujaarverslag gemaakt, maar aan duidelijkheid laten die nog veel te wensen over. Dat concludeert de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) uit eigen onderzoek. Lees >>> lees meer

Duurzaamheidsverslaggeving behoeft consensus"

Bron: Het Financieele Dagblad, 25 mei 2002

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 25 mei 2002). Het Global Reporting Initiative streeft naar algemeen aanvaarde normen voor verslaglegging van duurzaam ondernemen. Het Nederlandse consensusmodel is een goede manier waarop overeenstemming daarover tot stand zou moeten komen, zegt Allen >>> lees meer